MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #1390

Dági szívás és szívatás
Re: mitoszok
Meteor 1999/11.; leonidazas


Dátum: 1999. november 8., 8:11
Feladó: Muntag András --
Tárgy: Re: mitoszok


11. rész A lernai hydra (Hyd, CnC)

A második feladat az volt, hogy [Héraklész] ölje meg a
lernai hüdrát. A hüdra a lernai mocsarakban élt, ki-kilátogatott=
a
síkságra, és az állatokat meg a vidéket pusztította. Hatalmas
testén kilenc fej nőtt, ebből nyolc halandó, a középső halha=
tatlan.
Héraklész kocsira szállt - Iolaosz volt a kocsihajtója - s meg sem=

állította a lovakat, míg Lernába nem ért; meg is találta a hü=
drát
egy domb tetején, az Amümóné-forrás közelében, ahol a barlan=
gja
volt. Tüzes nyilakat zúdított rá, hogy kicsalogassa. Amikor végr=
e
előjött, Héraklész megragadta és lefogta, az állat azonban a l=
ábára
tekeredett. Az sem segített, hogy Héraklész buzogánnyal kezdte
ütni a fejeit: mert minden szétvert fej helyén két másik nőtt =
ki. Egy
hatalmas rák is a hüdra segítségére sietett, harapdálni kezdte=

Héraklész lábát. Miután a rákkal már elboldogult, segítsé=
gül hívta
Iolaoszt, aki fölgyújtotta a közeli erdő egyik sarkát, és üs=
zkös
ágakkal kiégette a hüdra fejeinek gyökereit, hogy ne tudjanak új=
ra
kinőni. Miután ilyen módon sikerült végezniük a mindig újran=
övő
fejekkel, Héraklész levágta a halhatatlan fejet is, a Lernán
keresztül Elaiuszba vezető út mentén elásta és súlyos szikla=
tömböt
helyezett rá. Majd felvágta a hüdra tetemét, és nyílvesszőit=

megmártotta az epéjében.
Eurüsztheusz kijelentette, hogy ezt a munkát nem lehet a
tíz közé számítani, mivel nem egyedül, hanem Iolaosz segítsé=
gével
ölte meg a hüdrát.


Muntag András

PS. A csilla#1386-ban elfelejtettem mondani, hogy a történet a
Leo csillagképhez kapcsolódik.

csilla#1364 Orion
csilla#1366 Ursa Major
csilla#1369 Andromeda
csilla#1370 Aquarius
csilla#1372 Capricornus
csilla#1378 Perszeusz
csilla#1380 Ikrek (születésük és Heléna)
csilla#1382 Ikrek (haláluk)
csilla#1384 Héraklész (születése)
csilla#1386 A nemeai oroszlán


   
Kezdőlap | Levelezőlisták