MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #1752

Lakits konyv
MCSE Ifjusagi Tabor, MTT 2000, Agasvar
Villany-i fotok
Jelkepek
mi az az Antinous?
Tavcsoepites
Comet


Dátum: 2000. június 2., 12:15
Feladó: Keszthelyi Sandor (Koszo) --
Tárgy: Lakits konyv


Napfogyatkozás és honfoglalás
(Keszthelyi Sándor: Lakits Ferenc csillagász élete.
Sragner Márta: Lakits Ferenc bibliográfia). Lektorálta:
Gazda István. Szerkesztette: Mizser Attila. Bp.
2000. Magyar Csillagászati Egyesület. "Magyar
csillagászattörténet" sorozat. 76 old. 11 ábra.

Újabb kötetet adott ki a MCSE a "Magyar csilla-
gászattörténet" fehér fedelű sorozatában. A könyv a
l9-dik század végének időszakát is bemutatja, amely
a legérdekesebb fejezete a magyar csillagászat
történetének (a Gellérthegyen álló csillagda pusztulása,
az ógyallai, herényi és kiskartali magánobszervatóriumok
létesítése, az új állami csillagvizsgáló érdekében tett
erőfeszítések).
Az akkori csillagászok (Konkoly Thege Miklós,
Gothard Jenő, Fényi Gyula, Kövesligethy Radó,
Kruspér István, Harkányi Béla, Wonaszek Antal,
Podmaniczky Géza) pezsgő csillagászati életet
teremtettek. Oktattak, műszereket készítettek,
észleltek, cikkeket írtak, csillagászati
ismeretterjesztést végeztek.
Köztük volt az a Lakits Ferenc (1859-1919) is, aki
csillagászként végzett, de ilyen állást nem kapott.
Ezért egész életében hivatalnoki munkát végzett, de
csillagászati cikkek százait írta, szervezte az
ismeretterjesztési mozgalmat, a tudósok országos
találkozóit. Ő volt a "honfoglalásos"-Lakits, aki a
bizánci napfogyatkozás időpontjának kiszámításából
meghatározta mikor jött be a magyarság Etelközböl
a Kárpát-medencébe. Ez a könyv részletesen leírja
a történészek, a politikusok és a csillagászok vitáit
a honfoglalással és annak ezredéves megünneplésével
kapcsolatban.
A kötet feltárja Lakits Ferenc teljes életművét, külföldi
csillagvizsgálókban tett tanulmányútjait, megfigyeléseit.
Közli összes csillagászati és egyéb
természettudományos cikkeinek leírását és lelőhelyét
625 tételben. Helyesbíti az eddig tévesen közölt
életrajzi adatait. (A precíz csillagászati számításokat
végző és a kronológiának időadatait pontosító Lakits
a "hálás" utókortól megkapta a magáét: az őt említő
szakirodalom rosszul írja születési idejét, halálának
időpontját és elküldte Grazba végső nyugalomba, ám
valójában egy déli megyeszékhely köztemetőjében
nyugszik).

A "Napfogyatkozás és honfoglalás" című könyv 300 Ft
(MCSE tagoknak 250 Ft) ellenében megrendelhető
a Magyar Csillagászati Egyesület (1461. Budapest.
Pf. 219.) címén, pl. piros postai pénzesutalványon.
Keszthelyi Sándor (KöSZö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták