MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #1797

Sztereo ujra


Dátum: 2000. június 29., 9:14
Feladó: Valas Gyorgy --
Tárgy: Sztereo ujra


 Jobban átgondoltam a Hold sztereofényképezését.
Nem lehet a librációra alapozni, mert a két
időpontban különbözőképpen állnak az árnyékok,
hiszen a Naphoz képest elfordul a Hold, így nem
sztereokép jön ki, hanem zűrzavar.
 Valóban egyidejű felvételekre van szükség. A
mozgás nagyon lassú, így másodperces
időegyeztetés nyilván elég, amihez elegendő
mindkét fényképező óráját a pontos időjelzéshez
igazítani. Felmerül viszont ismét a szükséges
bázistávolság kérdése. 60-70 m-re levő tárgyakat
rendesen sztereoban látunk szabad szemmel. A
második világháborús légvédelmi lőelemképző
bázistávolsága 1 m volt, és 1000 m magasan
repülő gépekre rendesen működött. Feltehető
tehát első próbálkozásként, hogy a tárgytávolság
egy ezreléke már elég bázistávolságnak. A Hold
384,400 km-es távolsága mellett ez nem egészen
400 km bázistávolságot jelent, ami Magyarországon
belül megoldható.

                                 Válas György

   
Kezdőlap | Levelezőlisták