MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #1876

Egy eves evfordulos unnepsegek penteken
Dalos Endre levele tovabbitva


Dátum: 2000. augusztus 9., 10:24
Feladó: Hevesi Zoltán --
Tárgy: Dalos Endre levele tovabbitva


Itt küldök egy csatolt mellékletet, amit szeretnék a Csillára rátenni,
de
nem tudom, hogyan lehet megoldani. Ha megoldaható kérlek, ted rá!
Ugyanis a
sok veszekedés helyett inkább vegyék észre, hogy hasznosabb dolgokkal
is lehet foglalkoznini!!!

Dalos Endre. T.: 75/314-551
7030  P a k s  Építők u. 22.
Vagyis:  


Szabadi Péter:  Augusztus eleji észlelések Pakson

2000. aug. 2-án (szerda) este Dalos Endrével és 250/1500T távcsövével
kimentünk a várostól kb. 3 km-re (a szaunán túli tisztásra, ahol
egykor
karám volt észlelni. A fő célunk a Plútó megtekintése volt,
amelyet Ágasváron az MCSE 44,5 cm-es tükrös Dobson-távcsövével 2000.
július 29-én este láttam először. (Július 28. és 30. között tartották
az Ágasvár 2000 Távcsöves Találkozót.)

A Hold 21.58-kor (NYISZ) lenyugodott, ezután kezdhettünk hozzá a
megfigyeléshez. Először a déli égbolt két mélyég-objektumát, a
Kígyó-fejében lévő M5 és a Skorpióban található M4 gömbhalmazt
tekintettük meg (37x). Ezután tettük az első kísérletet a Plútó
felkutatására, amelyet a nagylátószögű okulárral, 37-szeres
nagyítással nem sikerült azonnal megpillantani.

Néhány percig néztük a Plútó helyét, hátha megjelenik ott valami,
de a 12,5 magnitúdónál halványabb csillagok nem mutatkoztak (a Plútó
látszó fényessége 13,8 mg). Ezt követően a június hónap kettősét az
Éta CrB jelű kettőscsillagot figyeltük 120-szoros nagyítással, de a
0,8 ívmásodperces távolság túl kicsinek bizonyult ahhoz, hogy
határozottan látható legyen (Dalos Endre sejteni vélt egy feke-rést
a két csillag között).

Majd ismét a Plútót vettük célba. Most betettünk egy kisebb
látómezejű, 75-szörös nagyítást adó okulárt, amelynek segítségével
(sötétebb lett a háttér) 1-gyel meg tudtuk növelni a határmagnitúdót.
A Plútó mellett látható 13,3, ill. 13,4 mg-jú két csillag
többé-kevésbé
határozottan látszott, s néha a Plútó is - nagyon rövid időre, de
- bevillant.

A Meteor által a július hónap kettősének "kikiáltott" 95 Her
jelű csillagpár két tagja jól elkülönült (120x és 250x) a távcsőben,
a keletebbre lévő vöröses, míg a nyugatabbra lévő zöldes árnyalatot
mutatott. Az égbolt tisztaságára jellemző, hogy az M81 és M82
jelű galaxisokat alsó delelésben nézhettük meg (alig 25 fokkal a
horizont
felett, 37x-es nagyítás). A Skorpió visszakunkorodó "farka" is
látszott
a déli látóhatár felett, s a mindössze 2-3 fok magasan lévő, -40 fok
7 ívperc (J2000,0) deklinációjú, 3 magnitúdós Ióta-1 Sco jelű csillag
7x50-es binokuláron keresztül jól látható volt. A Nyilas alakzata
alatt a Déli Korona (CrA) legfényesebb csillagai is látszottak.
Sajnos éjfél körül a páralecsapódás elég intenzív volt,
nemcsak az autó ablaküvegei párásodtak, hanem a távcsőtükör is.

Ezenkívül a város fénykupolája is majdnem a fejünk fölé húzódott fel.
Ez nyilván korlátot szabott további megfigyeléseinknek. Megnéztük
még az UMa M101 galaxisát, majd - miután vetettünk egy pillantást
az M31-re és két társára (M32, M110) - fél kettő körül
összecsomagoltunk és hazajöttünk.

Két nappal később, aug. 4-én (péntek) ismét ugyanezen megfigyelőhelyre
mentünk ki, de sajnos jóval rosszabb körülmények fogadtak bennünket.
20 óra után (napnyugta idején) még az égbolt mintegy 50 %-án a vonuló
felhőzet uralkodott, a Hold lenyugtára egy órával többet kellett
várni,
fázisa is nagyobb volt, az égbolt átlátszósága rosszabb volt (a Tejút
éppen csak derengett, a már említett déli csillagok pedig sehol sem
voltak - legalábbis számunkra).

Ugyanakkor a szúnyogok is nagyobb aktivitást mutattak, mint szerdán
este. Volt egy légyhez hasonló bogár is mely hoszabb ideig zümögött
zavart, Endre bácsi rászólt: hülye-légy, erre megsértődött és elment.
(Bár inkább a Perseidák lettek volna többen!) Először a Holdat
néztük meg 250-szeres nagyítással, majd az Éta CrB-t ugyanezzel.
E nagyobb nagyítással is az előző bevágásos kép volt sejthető.

Megfigyeltük újra a 95 Her-t. Majd az M13-as gömbhalmaz
és az M57-es füstkarika következett. Láttunk néhány meteort
(többségük vélhetően nem Perseida volt), és érdekes módon a Plútó
környezete 75-szörös nagyítás mellett nem volt rosszabb, mint két
nappal ezelőtt - olyannyira, hogy néha mintha a Plútó is megmutatta
volna magát.

A majdnem a zenitben tartózkodó Draco csillagkép néhány halványabb
csillagát szerettük volna megnézni (hogy megállapítsuk, mennyi a
távcső
határmagnitúdója a zenitben (talán 14,1!?)), de erre már nem volt
időnk. Az átmenetileg tiszta égbolt 11 óra után délkelet felől ismét
felhősödni kezdett, így nem sokkal éjfél előtt abbahagytuk a
megfigyelést.
Fő célunkat, a Plútót tehát "félig-meddig" sikerült megpillantani,
de ezt az észlelést még meg szeretnénk erősíteni. Erre legközelebb
az augusztus 15-i telihold után néhány nappal nyílik lehetőség. Az
azonban mindenképpen világossá vált, hogy a 25 cm-es Dobson-távcső
alkalmas a Plútó megfigyelésére! (A látott objetumokról egy kis
emlékeztető
táblázatot készített: DAE)

Szadi Péter, Paks

* * *

Az augusztus aug. 2- és 4-én a 250/1500T-vel észlelelt objektumok

A Pleione atlasz és katalógus segítségével

Objektum, száma, csillagképe, típusa, RA és D, fényessége, mérete,
nagyítás

M  5  NGC 5904 Ser GH 15160+0216 6,2mg 12,7' 37x
M  4  NGC 6121 Sco GH 16206-2624 6,4mg 14,0' 37x
Éta CrB ST 1937  CrB KE 15211+3028 5,6/5,9mg 0,8" 250x
PLUTÓ  Oph-ban  bolygó 16410-1103 13,8mg  75x
95 Her ST 2264  Her KE 17594+2136 5,1/5,2mg 6,3" 250x
M 81  NGC 3031 UMa GX 09512+6918 7,0mg 16'x10' 37x
M 82  NGC 3034 UMa GX 09519+6965 8,4mg 7'x1' 37x
M101 NGC 5457 UMa GX 14014+5435 7,9mg 22'x22' 37x
M 31 NGC 224  And GX 00400+4100 4,8mg 160'x40'37x
M 32 NGC 221  And GX 00400+4036 8,2mg 3'x2' 37x
M110 NGC 205  And GX 00376+4125 9,4mg 8'x3' 37x
HOLD  Vir-ban  hold 13063-0222     -9,3mg  250x
M 13  NGC 6205 Her GH 16399+3633 5,7mg 10,0' 37x
M 57  NGC 6720 Lyr PL 18157+3258 8,9mg 1,5'x1' 37x   
Kezdőlap | Levelezőlisták