MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #1955

A Napfolt, a "Szemuveg" es az ido
Re: szakkor
Tordeles


Dátum: 2000. szeptember 24., 20:52
Feladó: Valas Peter --
Tárgy: Re: szakkor


> | Feladó: Varhegyi Peter --  
   
>  | |  Tárgy: Szakkor tematika                                     |

> A szakkör elsődleges célja, hogy a csill. iránt érdeklődők
> mérhetetlen információéhségét csillapítsa, ne maradjanak
> egyedül, hogy aztán előbb-utóbb feladják.
> További célok a csill. megszerettetése, a világ dolgaiban
> összefüggéseket találni, s ne higyjenek mindent el a
> médiából.
>
> Téma a csillagászatról és az időről minden.
> Hozzávalók: tábla, kréta, írásvetítő, földgömb.
> Esetenként az iskola gyenge képalkotású
> távcsövével bolygóbemutatás az udvaron.
[...]

  Hát ahogy látom, kész tematikát nem nagyon fogsz te itt kapni.
De
ötletekkel talán segíthetek. Az a távcső nagyon nagy dolog, ne t
örődj a
képalkotással, erre a célra jó lesz. Én azt helyezném a közé
ppontba,
azaz sok megfigyelés + olyan elméleti anyag (rugalmasan kezelve a
tematikát, azaz jó idő esetén nyomás kifelé), ami a távcső
mellett
kamatoztatható. Tájékozódás az égbolton, a távcső beállí
tása,
koordinátarendszerek, csillagidő. Vigyázz, szögfüggvényeket ne
m
tudnak. (De azt azért meg kell érteniük, hogy a csillagászat szá
mokon
és mérhető mennyiségeken alapul.) Cirkumpoláris és évszakhoz
kötött
csillagképek. Csillagkeresési, távcsőbeállítási verseny, kat
alógus,
térkép és évkönyv használata. Lehet tartani magnitúdóbecsl
ési
gyakorlatot (akár azalatt, amíg a másik a csőnél van, így nem
unatkoznak sorbanállás közben) -- ebben rövid idő alatt látvá
nyos
eredményt érhetnek el. Lehet játszani olyant, hogy hogyan rögzít
sük az
észlelési eredményeket, rajzoljuk le a Holdat távcsőből stb.

  Ha tényleg az idő érdekel, és van számítógép, akkor
planetáriumprogrammal mozogni térben és időben, megnézni az
égboltot mondjuk egy nevezetes történelmi esemény színhelyén é
s
időpontjában, rácsodálkozni, hogy 2000 év alatt vagy harminc fok
kal
közelebb az Egyenlítőhöz mennyit változik az égbolt stb.
  Érdemes felmérni, hogy milyen jellegű objektumokra használható
a
távcső (bolygó, Szaturnusz-gyűrű, mélyég), és azokkal fogl
alkozni
elméletben, amit be is tudsz mutatni. A tematika összeállításá
hoz vedd
elő az évkönyvet (bolygók láthatósága, eseménynaptár). L
egalább egy-
két köd, galaxis feltétlenül legyen akkor is, ha nem nagyon jó a
távcső
ilyesmire. Ha van lehetőségük észlelni, akkor le fognak nyelni egy
-két
olyan elméleti témát is, ami nem kapcsolódik az észlelésekhez,
de nem
sokat. Én biztos belemennék egy kicsit a történetbe is. Szóval a
z
anyag sokkal bővebb, mint az időd, fegyelmezetten választani kell, a

legnagyobb csapda, ha túl sokat akarsz markolni.

  Érdemes lehet megszervezni egy látogatást valamilyen intézmén
ybe,
ahol belenézhetnek "rendes" távcsőbe, és beszélhetnek igazi
csillagásszal.
  Feltétlenül legyen szó meteorokról, ez egy népszerű téma,
és ezen
keresztül jól lehet érzékeltetni, hogy a csillagászatban az amat
őrök is
labdába rúghatnak, ami őszintén szólva ma már kevés terüle
ten van így.
Ha el tudod vinni őket meteorozni egy csillás társasággal, felnő
tt
amatőrökkel, akkor oda lesznek meg vissza a gyönyörtől. Persze n
e
nagyon hideg időben, mert nem biztos, hogy annyira motiváltak a
dologra. Arról mindenképpen tudjanak, hogy milyen fejlett
amatőrmozgalom van Magyarországon, hogy nincsenek egyedül, ha
folytatni szeretnék.

  A Naprendszer felépítése, méretarányai standard téma a gyer
ekeknek
tartott szakkörökön. A Kepler-törvényekbe nyugodtan bele lehet m
enni.
Lehet egy kicsit foglalkozni a távcsövek felépítésével, a refl
ektort a
refraktortól jó, ha meg tudják különböztetni, esetleg a főbb
típusok és
szerelési módok szóba kerülhetnek.
  Határterület, de műholdakat, ISS-t satöbbit is lehet észlelni
, ez is
hálás dolog. Közben egy kis környezeti nevelés a fényszennyezé
sről...
:-)

  Gyerekkoromban volt az Urániában valamiféle vizsgarendszer, minke
t
is el akartak hajtani oda. Ha még létezik ilyesmi, akkor lehet arra is

készülni, vagy versenyekre, és akkor ezek maguk is adnak valamifél
e
tematikát, ami szerint haladhatsz.

  Az elméleti anyagban előre el kell dönteni, hogy ha elkezdenek
mesélni meg kérdezgetni, akkor mennyire hagyod eltéríteni magad a
kitűzött anyagtól. A kísértés garantáltan meglesz.

  Mindenképpen adjál a kezükbe nekik való irodalmat, amiben egyed
ül
is el tudnak mélyedni, és fenntartja az érdeklődésüket. A tá
vcső világát,
az évkönyvet, az Amatőrcsillagászok kézikönyvét feltétlenü
l mutasd be
nekik, használják is ezeket. Nem baj, ha csak egy részét értik.

> Van valahol sikeres csill. szakkör ált. iskolában?
  Amit a csillagász szakkörökről tudni kell, azt tudja Horányi
Gábor, aki
mostanáig a Móricz Gimnáziumban volt (az új helyére nem emléks
zem,
de talán a listánkon is tag), és tudják az Alternatív Közgazda
sági
Gimnáziumban. Ha jól emlékszem, talán ezeken a helyeken is
foglalkoznak a felsős korosztállyal.

  A "felnőttek is bejöhetnek" dologgal én praktikus okból óvato
san
bánnék, távcsöves bemutatásnál talán jó lehet, különbe
n szinte biztosan
nem. Más előképzettség, haladási ütem stb. stb. - hamar szét
zilálódhat
egy foglalkozás.
  Nem tudom, hányadikosak a gyerekek, de megnézheted, hogy
földrajzból mit tanultak, mi van a könyvükben. A fogyatkozásokat
,
évszakokat úgyis megtanulják, de azért abban is el lehet mélyedn
i egy
kicsit.

  Bocs, ha szájbarágósnak tűnik, de a leveledből nem derült k
i, hogy
van-e tanítási gyakorlatod.

Teknőc


   
Kezdőlap | Levelezőlisták