MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2077

Keszthelyi Sandor: Naporak Magyarorszagon
hir
Távcsö Almanach 2001


Dátum: 2000. december 2., 23:25
Feladó: Illés Tibor --
Tárgy: Távcsö Almanach 2001


Kedves Amatőrcsillagászok és Érdeklődők!

A Távcső Almanach 2001 távcsövekkel foglalkozó kiadvány színesebbé és
adatokban gazdagabbá tétele érdekében az
ITBooks DTP Stúdió
az alábbi felajánlásokat teszi összességében 115.000 Ft értékben:

1.
Azon magánszemélyek között, akik 2001. február 28-ig kitöltve
visszaküldik a
http://www.extra.hu/itbooks/hazai/start.html
lapon található kérdőív rájuk vonatkozó részét és mellékelnek minimum
egy fényképet távcsövükről, valamint megvásárolják a 2001. júliusában
megjelenő kiadványt és a kiadványban található szelvényt a lentebb
megadott határidőre visszaküldik

35.000-, azaz Harimncötezer Forint

értékű vásárlási kedvezmény kerül kisorsolásra, amely beváltható a
Telescopium-ban bármely termék vásárlásakor.

2.
Azon magánszemélyek között, akik megvásárolják a Távcső Almanach 2001
júliusában megjelenő kiadványt és a kiadványban található szelvényt a
lentebb megadott határidőre visszaküldik

35.000-, azaz Harimncötezer Forint

értékű kedvezmény kerül kisorsolásra, mely kedvezmény beváltható a
Telescopium-ban egy darab Vixen New Sirius 60M típusú, 60/800
akromatikus refraktor, a hozzá tartozó 3 db okulár, 5x20-as keresőtávcső
és fém háromláb megvásárlásakor. A távcső jelenlegi (2000. december 01.)
ára 77.000 Ft + ÁFA. A kedvezmény más termékekre nem érvényes!

3.
Azon távcsöveket, eszközöket készítő magánszemélyek vagy cégek között,
akik/amelyek a Távcső Almanach 2001 kiadványba 2001. február 28-ig
elküldik elérhetőségi címüket, adataikat, az általuk készített termékek
listáját, valamint megvásárolják a kiadványt és a kiadványban található
szelvényt a lentebb megadott határidőre visszaküldik

15.000-, azaz Tizenötezer Forint

értékű kedvezmény kerül kisorsolásra, amely beváltható a Telescopium-ban
bármely termék vásárlásakor.

4.
Azon távcsöveket, eszközöket forgalmazó cégek között, amelyek a Távcső
Almanach 2001 kiadványba 2001. február 28-ig elküldik elérhetőségi
címüket, adataikat, az általuk forgalmazott termékek listáját és ezek
árát, valamint 2001. március 30-ig befizetik a közlés díját (igényelt
terjedelemtől függően 5-20eFt+ÁFA), valamint 10, azaz tíz példányban
megvásárolják a megjelent a kiadványt  és a kiadványban található
szelvényt 10 példányban a lentebb megadott határidőre visszaküldik

15.000-, azaz Tizenötezer Forint

értékű kedvezmény kerül kisorsolásra, amely beváltható a Telescopium-ban
bármely termék vásárlásakor.

5.
Azon csillagász szakkörök, csoportok, baráti körök stb. között, amelyek
2001. február 28-ig kitöltve visszaküldik a
http://www.extra.hu/itbooks/hazai/start.html
lapon található kérdőív rájuk vonatkozó részét, valamint 10, azaz tíz
példányban megvásárolják megjelent a kiadványt és a kiadványban
található szelvényt 10 példányban a lentebb megadott határidőre
visszaküldik

15.000-, azaz Tizenötezer Forint

értékű kedvezmény kerül kisorsolásra, amely beváltható a Telescopium-ban
bármely termék vásárlásakor.


1. Nevezni lehet az egyes kategóriák feltételeinek maradéktalan
teljesítésével és a Távcső Almanach 2001 júliusában megjelenő számában
található szelvény kitöltésével, ezen szelvény visszaküldésével a
szelvényenmegadott címre és határidőre.

2. Egy személy, cég, csoport, szakkör, baráti kör csak egy kategóriában
vehet részt. Ahol feltétel a 10 db kiadvány megvásárlása, mind a 10
példányban található szelvényt vissza kell küldeni.

3. A szelvényeket zárt borítékban kell beküldeni.

4. Bármely feltétel nem teljesítése a nevező kizárását vonja maga után.

5. Csak eredeti szelvények küldhetők be. Nem eredeti szelvény beküldése
a nevező kizárását vonja maga után.

5. A szelvények postára adásának határideje 2001. október 01.

6. A sorsolás időpontja: 2001. október 15. 10 óra

7. A sorsolás helyszíne: Telescopium Bolt Budapest, Budafoki út 41/b

8. A kedvezmények beváltásának határideje: 2001. december 17. 18 óra.

9. A kisorsolt kedvezmények nem halmozhatók.

10. A kedvezmények a fenti határidőn túl nem válthatók be, a határidőn
túl a nyertes számára elveszettnek tekintendők, az összeg befizetésre
kerül a Magyar Csillagászati Egyesület számlájára.

11. A kedvezmények készpénzre nem válthatók be.

12. A sorsolással, valamint a nyereményekkel kapcsolatban reklamációnak
helye sem szóban, sem írásban sem pedig jogi úton helye nincs.

13. A fenti összeg az ITBooks DTP Stúdió vezetőjének magánvagyonából
került felajánlásra.

14. A felajánlásokra fordított összeg 2001. május hó 01-én közjegyzői
letétbe kerül, mely letét kizárólag a sorsolás előtti nap déli 12 órakor
kerül feloldásra, illetve ezen összeg a feloldás után átadásra kerül a
Telescopium Bolt tulajdonosának azzal a céllal, hogy a fentebb leírtak
alapján kisorsolt személyek, vállalkozások ezen összeget a boltban a
megadott kedvezmény mértékéig beváltsák.

13. A sorsolásban nem vehetnek részt az ITBooks DTP Stúdió tulajdonosa,
munkatársai valamint ezek családtagjai.

14. A Távcső Almanach 2001 kiadvánnyal, a nyereményjátékkal illetve
egyéb kérdésekkel kapcsolatban felvilágosítás kizárólag a
 e-mail címen kérhető.

Illés Tibor
ITBooks DTP Stúdió   
Kezdőlap | Levelezőlisták