MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2192

Meteor a marhaistalloban
re: Lovas
UkU6IEVsYWTzIHThdmNz9Q==


Dátum: 2001. február 9., 9:35
Feladó: Keszthelyi Sandor --
Tárgy: Meteor a marhaistalloban


"Jóreggelt elvtársak!!!    Éééébresztő föl!!!" -
ordítja négy őrvezető egyszerre és sokadszorra!
Megszólal a kihangosított Kossuth Rádió: 6 óra
van, híreket mondunk: Leonyid Brezsnyev
külföldre utazott, Kádár elvtársat Ferihegyen
ünnepélyesen fogadták, hazánkban az idő
derült, az imperialista NATO fegyverkezését
elítéljük, az Apolló 13 csúfos kudarca után
ismét próbálkoznak az amerikaiak, de a
Szovjetunió automatákkal sokkal előrébb tart a
holdkutatásban....

Mi az, hol vagyok?
Hát éppen 70-ed magammal ébredek egy volt
marhaistálló közepén (körben a falakon még ott
a vályúsor, karikákkal, csak éppen hogy
kimeszelték), beugrom a surranomba, mielőtt
még a felső-ágyas lekászálódik fölülem.
Hát persze: a Magyar Néphadsereg honvédje
vagyok, éppen 11 hónapos egyetemi előfelvételi
katonaidőmet töltöm Orosháza-Gyopárosfürdő
utász-laktanyájában.
Reggeli tornahoz sorakozó!!! A mai öltözet:
félmeztelen. Futás közben ébredek fel teljesen:
hát persze: 1971 tavasza van.

Mosakodás, öltözés, takarítás, reggeli,
eligazítás. A tegnap érkezett posta kiosztása:
a szokásos szívatás: egy levél: öt fekvőtámasz.

Keszthelyi honvéd! Kilépni! Mekkora levele jött
magának elvtárs? Mutatja röhögve a jókora
borítékot a szakaszvezető: Na ez tíz
fekvőtámasz! Megcsinálom, átadja a
küldeményt.
Pécsről jött levél, szüleim küldtek utánam,
valami nyomtatvány-féle. Mi lehet ez?  A boríték
már nyitva, ezt már páran végigolvasták. Rajta a
pecsét: "Ellenőrizve".

Elvonulok a marhahodály egy félreeső helyére,
leülök egy stokira, bele lesek a levélbe:
METEOR. 1971.1.szám. Hát ez lett a neve?
Bartha levélben kért 1970 decemberében
javaslatokat az új lap címére, valamiket írtam
is. Szóval ez lett a neve: Meteor? Furcsa,
ízlelgetem a szót, valahogy nem erre
gondoltam, de majdcsak megszokom.

Egy műkedvelő csillagászok észlelési lapjának
legelső száma! Életemben először látok ilyet.
Összeállító: ifj. Bartha Lajos. Benne már
felálltak a megfigyelő munkacsoportok:
Naprovat: Kancsura Árpád. Változók: Nagy
Sándor. Rendkívüli változók (novák, stb): Gellért
András. Hold: Hajmási József. Bolygók: Zétényi
Endre. Üstökösök: Bartha Lajos.
Fogyatkozások és csillagfedések: Ponori Th.
Aurél. Meteorok és tűzgömbök: Mezősi Csaba
és Keszthelyi Sándor. Szóval még ez is!
(Csabával ketten együtt se vagyunk 35 évesek,
de már két éve meteorozunk Pécs-Vasason).

Az új lap első száma összesen 14 oldalas. A
tájékozató körlevél önköltségi térítése: 3 forint
50 fillér. Kéthavonta fog megjelenni, az évi 6
szám ára 20.-Ft.
A kiadványt eddig 200-an rendelték meg, de
kétszer annyit nyomtattunk, számítva az újabb
érdeklődőkre.....írják!
Fantasztikus: az én nevem 400 példányban?
200 ember olvassa máris! Micsoda technika?!

Ámulok, falom a lap sorait:
---A TIT- 6 évvel ezelőtt alakult- Csillagászat
Baráti Körének időszakos észlelési
tájékoztatója (kézirat gyanánt, csak belső
használatra) áll a címlapon.
---belül nemcsak az írógéppel írt szöveg, hanem
három rajz is feldobja a lapot!
---Adok-veszek rovat: már kapható az idei NDK
csillagászati évkönyv: 20.-Ft-ért.
---Jelenségrovat: idén öt fogyatkozás lesz,
hogyan észlejük a holdfogyatkozásokat-cikk.
---Plejád-fedés négy lesz. A Szaturnusz idén
tavasszal a Kos csillagai között ragyog. Mi is
az az UT (Universal Time)?
---Hazai megfigyelések is vannak: két fényes
tüzgömb, a Jupiter Vörös Foltja a +27 fokon
tartózkodik, Bennett 1969i üstökös
fémybecslései +1,6 mg-tól lefelé, az
1970.aug.17-i teljes holdfogyatkozást ketten
észlelték.
---A holdutazások miatt most különösen fontos
"Transient Lunar Phenomenon" jelenségeket
sok helyen észlelik: Dalnoki Jenőék
Leninvárosból, Szabó Gyuláék Miskolcról,
Zétényi Endréék Egerből, Elek Imréék Ózdról,
Párniczky Józsefék Székesfehérvárról.
--- Február 4-én tervezik az Apolló-14
holdrakéta leszállását a Fra Mauro kráter
mellett--- a holdészlelők kisérjék figyelemmel
ezt a területet!
---Várható jelenségek, csillagfedések,
fényesebb Mira Ceti típusu változócsillagok
maximumai. Életemben elöször olvashatok
ilyen friss előrejelzéseket.
---Lencsék, prizmák a Bp.VI.ker. Lenin körút 96-
ban kaphatók. Az Urániában félig kész vagy
bealumíniumozott tükör is kapható. Ugyanitt
csillagtérkép is vásárolható: 1 forint 50 fillérért.
Fantasztikus távlatok....Nagyon jó kedvem
kerekedik és dudorászva söprögetem egész
nap a laktanya alakulóterét. Keszthelyi honvéd
ezen a napon nagyon boldog volt!

Hát ez történt 30 évvel ezelőtt! Ez jutott
eszembe a 30 éves Meteor alkalmából.

Újabb jelentkezésemet 2031-ben várhatjátok.
Ha még lesz akkoriban Csilla és Internet.:-))Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták