MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2224

Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 9.
Mai Blikk & ...


Dátum: 2001. február 26., 10:07
Feladó: Keszthelyi Sandor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 9.


CSABA György Gábor: A csillagász Hell Miksa
írásaiból.

A szövegeket latin eredetiből fordította,
szerkesztette, válogatta és jegyzetekkel ellátta
Csaba György Gábor. Műszaki szerkesztés és
topográfia Taracsák Gábor. Felelős kiadó:
Mizser Attila.
Budapest, 1997, Magyar Csillagászati
Egyesület kiadása. G-PRINT KFT. nyomda. 62
old. (+4 ábra). Magyar csillagászattörténet.

Megrendelhető a Magyar Csillagászati
Egyesület (1461. Budapest, Pf. 219.)
postacímén rózsaszín postautalványon 300 Ft
(tagoknak 250 Ft) elküldésével, hátoldalon a
tétel megnevezésével. Kapható a Műszaki
Könyváruházban (Budapest, VI.ker., Liszt
Ferenc tér 9.) is.

A MCSE fehér fedőlapos "Magyar
csillagászattörténet" sorozat első könyve. Hell
Miksa (1720-1792) színes egyéniségének az
észlelő csillagász arcát mutatja be. Közli Hell
rövid életrajzát, fontosabb (28 db)
nyomtatásban megjelent műveinek leírását, utal
más magyar nyelvű Hell könyvekre és cikkekre.
   Hell műveit latinul írta, korának akkori
hivatalos és tudományos nyelvén. Napjainkban
ezt kevesen értik meg, ezért nagy érdeme a
szerzőnek, hogy összegyűjtötte, átolvasta és a
nekünk érdekesebb írásokat magyarra
lefordította.
   Néhány matematikai tanulmány után
következnek a csillagászati észlelések feletti
értekezések. Hell cáfolta meg az állítólagos
Vénusz-hold látványát, optikai csalódásnak,
fénytükröződésnek tartva. Majd a híres 1769-es
napkorong előtti Vénusz-átvonulás következik.
Ezt Hell Vardő szigetére utazva, ott
észlelésekkel és obszervatóriumépítéssel töltve
a több hónapos sarki éjszakát --- sikeresen
leészlelt. Ezzel az 1 csillagászati egység
pontos értékét nyerte. (Mellesleg "az északon
szétszórtan élő lapp nemzet eredetének,
nyelvének...vizsgálatával" jelentőset tett a
magyarok finnugor eredete érdekében).
   Aki még nem vette meg a könyvet, az tegye
meg, mert 2004-ben hiánycikk lesz! Hiszen az
akkori Vénusz-átvonulás észlelői majd
ugyanezekkel a problémákkal szembesülnek
("fekete-csepp jelenség") mint amivel Hell is
bajlódott.
   Különlegességek is olvasdhatók itt: Hell
újabb csillagképeket javasolt az égre.
Szerencsénkre javaslatából semmi se lett!
  Eddig is Hell szavait olvashattuk, de most
Hellnek saját levelei következnek, amiket kora
tudós csillagászaihoz intézett az égi
jelenségekkel kapcsolatban. A távcső
feltalálása óta a legizgalmasabb dolog történt:
Herschel egy új bolygót talált a Szaturnuszon
túl. Hell szorgalmasan észlelte az új bolygót,
hogy pályáját meghatározhassa. Úgy látta,
hogy látszó szögátmérője "alig éri el a 6 vagy 7
ivmásodpercet", évente 4 fok 25 ívpercet halad
az ekliptikán odébb, stb.
   Ízelítőt kapunk Hell stílusából,
precízségéből. Persze ennél sokkal többet
publikált, így továbbra is ajánlható bárkinek (aki
tud latinul) Hell életművének kutatása. A
csillagdák építője, az évkönyvek kiadója, az
utazó Hell nagyon érdekes munkásságot
végzett, sőt más tudományokba is átrándult.
  A bőséges lábjegyzetek közül egy, mely
Höll/Hell nevére írt distichon:
  "Höll volt rég, de midőn Bécsből észlelte az
égbolt csillagait, méltán lett ragyogóbb neve
Hell. Így föld mélyéből, éjszinű sötét üregekből
nemzetsége nevét égbe ragadta fel ő".
(KSZ).

Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták