MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2239

Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 20.
Februari Meteor
Koszonjuk Koszo!
Kerdes


Dátum: 2001. március 5., 14:09
Feladó: Keszthelyi Sandor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 20.


METEOR csillagászati évkönyv 1998.

Szerkesztette: Benkő József, Holl András,
Mizser Attila, Taracsák Gábor. Közreműködött:
Jean Meeus, Sárneczky Krisztián. Szakmailag
ellenőrizte: Csaba  György Gábor, Szabados
László. Műszaki szerkesztés és illusztráció:
Taracsák Gábor.
Budapest, 1997 (október)., Magyar
Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. nyomda,
284 old.(+színes borítók, táblák, szövegközi
ábrák).

Megrendelhető a Magyar Csillagászati
Egyesület (1461. Budapest, Pf. 219.)
postacímén rózsaszín postautalványon 700 Ft
(tagoknak 600 Ft) elküldésével, hátoldalon a
tétel megnevezésével. Kapható a Műszaki
Könyváruházban (Budapest, VI.ker. Liszt
Ferenc tér 9.) is.

Nagyon jó téma a hazai évkönyvek történetének
felkutatása: Regiomontanustól kezdve, a 16-17-
dik századi kalendáriumokon, a reformkori
Fazekas Mihály majd Nagy Károly évkönyvein
át a Stella Almanach kötetekig és utolszor a
Gondolat Kiadó 1952-1989 közötti csillagászati
évkönyveiig. Nemcsak egy disszertáció, de egy
élet kutatómunkája is rááldozható erre a szép
témára.
   De térjünk vissza a pár éve kiadott MCSE
csillagászati évkönyvre. Az 1998-ra szóló
jelenségek ismertetése mellett
csillagkatalógus, az 1996-os üstökösök és
szupernovák sorakoznak, majd a csillagászat
legújabb eredményeiről olvashatunk.
  A nagyobb tanulmányok:
Szabados László: Búcsú az IUE-től (egy
ultraibolya tartományban kutató műhold).
Kolláth Zoltán - Jean-Philippe Beaulieu: A
mikrolencse programok néhány
változócsillagászati eredménye.
Frey Sándor: Rádiógalaxisok és kvazárok: égi
háromszögelési pontok. (H = 80).
Érdi Bálint: Új eredmények a Naprendszer égi
mechanikájában (Mennyire stabil a
Naprendszer? válasz: 10-20 millió évig biztosan)
Vinkó József-Szatmáry Károly-Kaszás Gábor-
Kiss László: A csillagok színképe.
(változócsillagászati hangsúllyal).
Bartha Lajos: A távcsővilág dinoszauruszai: az
óriásrefraktorok (katalógussal és sok jó képpel).
  A kötetet a MCSE, MTA CSKI,  ELTE
CSTSZ, Bajai Csillagvizsgáló, Bp-i Planetárium
éves beszámolói zárják.
  A belső borítón: a vörös Marson a Maci Laci
sziklát lökdösi a Sojourner kicsi-kocsi. De
régen volt....!
(KSZ).

Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták