MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2247

Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 28.
Re:Holdraszállás
Apollo, Mir, ISS


Dátum: 2001. március 9., 12:25
Feladó: Keszthelyi Sandor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 28.


FORGÁCS József: Teljes napfogyatkozás
Magyarországon.

Szerkesztette: Simon Tamás. Szakmailag
ellenőrizte: Ponori Thewrewk Aurél.
(Budapest) 1999. AKG Kiadó. GenerálCOMP
nyomda. 90 old. Ára: 840 Ft.

Könyvesboltokban kapható (volt).

Az 1999 juniusában megjelent könyv két fő
részből áll.
  Az első rész (9-66.old) csillagászattörténeti
időutazás a múltba: 1842 júliusába. Az akkori
magyarországi teljes napfogyatkozást mutatja
be korabeli szerzők, szemtanúk tollából, az
akkori napilapok, hetilapok, kiadványok
cikkeinek betűhív közlésével. A haza több millió
lakosa látta a teljes napfogyatkozást, több
tucat érdekes, tudományos szempontból is
izgalmas leírást olvashatunk itt. A szöveg közé
szúrt korabeli metszetek teszik érdekesebbé a
tanulmányt (amely párját ritkítja, mert még sem
ezt, sem más hazai napfogyatkozást nem
dolgoztak fel ennyire alaposan és teljesen).
Ennek a résznek pontos, szép, gondosan
dokumentált és mégis szórakoztató a stílusa.
  A második rész (67-90. old.) időutazás a
jövőbe: 1999 augusztusába. Az akkor
bekövetkező magyarországi teljes
napfogyatkozást mutatja be. Leírja a jelenség
alapjait, látnivalóit, észlelési lehetőségeit, stb.
Ennek a résznek elég egyéni a stílusa,
egyesek még harsánysággal is vádolhatnák a
szerzőjét --- no de hát: a jelenség maga az:
egyedi, megismételhetetlen, szuperlatívuszokat
nem nélkülöző! Ki nem lett izgatott azokban a
hetekben, napokban, percekben?
  A fényezett papírra jó nyomdatechnikával
nyomtak. A metszetek hangulatosak, a színes
ábrák jók. Közben bőséges lábjegyzetek, a
végén táblázatok teszik teljessé a könyvet.
  "Éljenek a csillagászok! Éljen az égkémi
tudomány! Csakugyan pontosan bekövetkezett
az általok megjósolt napfogyatkozás oly
pompásan és teljesen, mint mondva volt, oly
pontosan és perczig híven, mint
kiszámíttaték..." írják 1842 után. Ezt
megismételjük most: 1999 után.
(KSZ)
Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták