MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2248

Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 29.


Dátum: 2001. március 10., 10:09
Feladó: Keszthelyi Sandor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 29.


ZOMBORI Ottó - GRÉTSY Zsombor:
Napfogyatkozás 1999.

Nyelvi lektor: Grétsy László. Fotók: Zombori
Ottó és Teodor Pintér. Grafika: Art Conto BT.
(Budapest), 1999. Vindex Magnus BT. kiadása,
Print Pack Nyomda, 23 old. (+térképlap), Ára:
340 Ft.

Könyvesboltokban kapható (volt).

Hát.... azért ez a kis kötet nem az
örökkévalóságnak íródott! Egyszeri alkalomra
született, csakis arra a célra, hogy az
érdeklődő nagyközönség, inkább a fiatalabb
korosztály kapjon némi információt a hazai
teljes napfogyatkozásról. Erre az egy célra
alkalmas volt és csak a megrögzött
könyvgyűjtők örizgetik polcukon a könyvecskét,
a többi nyilván már régen a papírkosarakban
landolt.
  A könyv szép színes borítójú. Hátulra
beragasztva egy kihajtható térképmelléklet van:
képek, Magyarország térképén a teljes árnyék,
csillagtérkép az 1999. 08.11. 12:50-kori
égállásnak megfelelően (az összes bolygó,
még a Plutó helyzetét is mutatja!)
  A szöveg a jelenségről ad alapvető
információkat, felkészít a fogyatkozás várható
eseményeire. Stílusa kellően izgatott.
  Itt olvasható a médiák által
agyonhangsúlyozott gondolata az első
szerzőnek: "Magyarország különleges
helyzete....Éppen Magyarország területén van
az az észak-dél irányú vonal, amelynek mentén
pontosan a helyi délben következik be a
napfogyatkozás csúcspontja....Ez a világon
egyedülálló hely Székesfehérvárnál van, volt
koronázó székvárosunknál, ami ezeréves
államiságunk ünnepe előtt pár hónappal
különlegesen szép ajándék a
természettől.....Szemléletes képzavarral élve:
az elsötétülés közepén "üt delet" a helyi
napóránk - noha a napórák egyáltalán nem
ütnek, és sötétben amúgy sem működnének..."
Hát így....!
  Azért ha a könyvecske másik szerzője a
nyelvész Grétsy László csillagászkodó fia, sőt
nyelvészetileg maga Grétsy professzor
lektorálta: miként maradhattak benne nyelvtani
hibák? Én legalábbis párat találtam benne. Pl.
Vénusz-bolygó, Merkúr bolygó. Kétperces,
másfél perces, egypercesség. Időjárás-jelentés.
A Nap sokszor nagybetüvel, többször
kisbetüvel is szerepel.
  Nyelvészeink nem vehették észre, hogy a
Rigel az nem: b Ori. A Pollux nem: b Gem, a
Castor nem: a Gem, stb. még vagy tucatnyi
csillag (nem akadtak rá a görög betükészletre!).
Persze a Sirius (á CMa) nem az északi
éggömb legfényesebb csillaga: hanem a délié!
..... de ne piszkálódjunk tovább!....Csak az nem
követ el hibát, aki nem dolgozik! A  kiadvány
kiadása, nagy példányszámban előállítása és
árusítása nyilván nem tűrt halasztást és időt
rabló pepecselést.
(KSZ)
Keszthelyi Sándor (Köszö)

   
Kezdőlap | Levelezőlisták