MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2266

Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 38.
Re: Galilei konrta Marius
Galilei-Marius
CNN a MIR -ről


Dátum: 2001. március 19., 12:48
Feladó: Keszthelyi Sandor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 38.


VÉRTES Ernő: A teljes napfogyatkozás Vas
megyében 1999. augusztus 11-én.
- Jelentés -

Szakmailag ellenőrizte: Dr. Tóth György
csillagász.
Szombathely, 2000. Gothard
Amatőrcsillagászati Egyesület kiadása,
LogoMOTIV (Szombathely) nyomdai
előkészítés, Ellátó Nyomda, 127 old. (+20
színes tábla)

Kapható Vértes Ernő (9730. Kőszeg. Rohonci
u. 48., B. II. 5.) postacímén rózsaszín
postautalványon 600.-Ft elküldésével,
hátoldalon a tétel megnevezésével.

  1999 decemberében íródott, és 2000
áprilisában jelent meg 400 példányban ez a
nagyon szép, tartalmas és vaskos könyv. A
színes címlapon a szombathelyi püspökség
székesegyházának tornya: a toronyóra 12 óra
47 percet mutat: a kék égen bárnyfelhőzetben
ott a fekete Hold körüli napkorona: azaz a
lényeg!
   A könyv a Vas megyében történteket
tárgyalja részletesen. A csillagászati
bemutatásokat megyeszerte 11 helyszínen. Az
amatőrcsillagászok tudományos megfigyelései:
fényképezés, vizuális észlelés, fénycsökkenés,
színváltozások, fény-árnyék hullámmozgás,
hőmérséklet, szél, nedvességtartalom,
légnyomás értékeinek sorozatmérései.
Növénytani, rovartani, ornitológiai és
háziállattani megfigyelések százai. Az emberek
viselkedése a totalitás idején:
  "Mintegy félszáz nemzet fiai és lányai,
kézenfogva, megbabonázva csodálták a
jelenséget. meghatott csendben, a csodálat
hangjait hallatva a teljes fogyatkozás
bekövetkezésekor, majd elmi erővel feltörő
örömújjongással és tapsviharral a fogyatkozás
végén, a Hold mögül előbukkanó gyémántgyűrű
láttan. Többen sírtak, mások csak
megkönnyezték az álélt élményt, de ezt ott és
akkor senki sem szégyellte vagy titkolta."
  Már az is nagy munka lett volna, ha utólag
összegyűjtötték volna a könyvbeli közlés
céljára ezen megfigyeléseket. Ám a könyv
szerzője (nagyrészt) maga előre megszervezte
mindezt: ki hova menjen, mit csináljon, mit
mérjen. Előadások, megbeszélések,
egyeztetések, rendezvények előzték meg a
jelenséget.
  Itt felsorolni sem tudjuk, annyi féle
rendezvény, kiadvány, képzőművészeti alkotás,
írás, ötlet, kultúrális program valósult meg Vas
megyében. A könyv részletes névsorokat,
bibliográfiát közöl és annyi sok szép színes
fényképet, csoportképet, hogy utólag is csak
ámulunk!
  Mindenképpen a (z eddigi) legnagyobb
munkával, legnagyobb szervezéssel előállított,
a legszebb és legértékesebb hazai
napfogyatkozás könyvet vehetjük kezünkbe.
Ennek előkészítését, megszervezését,
dokumentálását, közkinccsé tételét a GAE
tagjainak és főként Vértes Ernő
amatőrcsillagász barátunknak megköszönöm
mindannyiunk nevében!
(KSZ)

Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták