MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2273

Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 45.
Szombati program
Re: ---== CSILLA #2272 ==---


Dátum: 2001. március 23., 10:40
Feladó: Keszthelyi Sandor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 45.


Kulin György munkássága és a magyarországi
amatőrcsillagász mozgalom.

Összeállította: Bartha Lajos,  Ponori Thewrewk
Aurél és Sragner Márta közreműködésével.
Szerkesztette: Mizser Attila és Csaba György
Gábor. Címlapterv: Taracsák Gábor. Megjelent
a Magyar Amatőrcsillagászok XVII. Országos
Találkozója alkalmával (Kiskunhalas, 1996.
június 20-23.).
(Budapest) 1996. Magyar Csillagászati
Egyesület kiadása, G-Print BT nyomda, 92 old.

Megrendelhető a Magyar Csillagászati
Egyesület (1461. Budapest, Pf. 219.)
postacímén rózsaszín postautalványon 250 Ft
(tagoknak 200 Ft) elküldésével, hátoldalon a
tétel megnevezésével. Kapható a Műszaki
Könyváruházban (Budapest, VI.ker. Liszt
Ferenc tér 9. ) is.

  Kulin György (1905-1989) a hazai
amatőrcsillagász mozgalom fáradhatatlan
apostola, a Magyar Csillagászati Egyesület
1946-os megszervezője, a budapesti Uránia
Csillagvizsgáló 1947-es megalapítója és 1975-ig
igazgatója, a Csillagászat Baráti Köre 1963-
1964-es alapítója és elnöke, az 1941-es, az
1958-as, az 1975-ös és 1980-as kiadású
"Távcső világa" könyvek írója, szakcsillagász,
ismeretterjesztő, előadó, cikkíró, könyvíró,  
több tucat hazai bemutató csillagvizsgáló
szervezője, több ezer távcsőtükör
megcsiszolója, stb, stb. életéről és
munkásságáról szól ez a kötet.
  A könyv a magyarországi amatőrmozgalom
történetét ismerteti és ebbe helyezi bele
Gyurka bácsi részletes életrajzát, tudományos
munkásságát, észleléseit, csillagászati lapok
és egyesületek megszervezését. Sokszor
személyes hangon ecseteli megpróbáltatásait:
a 20-dik századi sokszori rendszerváltások
sokszor legyűrték Kulint, de ő mindannyiszor
újra és újra megszervezte a csillagászok
mozgalmat. Élete végén szép ajándékot kapott:
1989-ban még megérhette a Magyar
Csillagászati Egyesület újjáalakulását, és csak
ezután 2 hónappal távozott az annyira kedvelt
csillagai közé!
  A könyv 40 fényképet közöl, melyeket
amatőrcsillagászok adtak össze, ezek
nagyrészt különlegességek. A függelékben
néhány jellemző Kulin-cikk kapott helyet
eredetiben.
  Kulin György köteteinek és jelentősebb
írásainak válogatott jegyzékét Sragner Márta
szerkesztette össze (az adatgyűjtést Bartha
Lajos és Keszthelyi Sándor segítette). A 15
oldalas jegyzék 319 darab Kulin-mű adatait
sorolja fel időrendben 1936-tól 1991-ig (hiszen 3
munkája halála után jelent meg). Valamennyi
könyvét és tanulmányát közli, de cikkei közül
csak a fontosabbakat és a nagyobb
terjedelműeket. Sok-sok kisebb cikket írt és
sok ismeretlen cikke lapul napilapokban,
hetilapokban, a gyermekirodalomban, stb.
  Természetesen  Kulin részletes életrajza,
tudományos, észlelő, pályaszámító
munkássága, hatása a hazai csillagászatra és
az amatőrcsillagászatra és a csillagászati
ismeretterjesztése egy ennél nagyobb munkát
is megérdemel, de akkor erre valakinek az
életéből hátralévő összes szabadidőt rá kellene
áldoznia!
  Addig amíg ez meg nem történik: itt ez a
könyv --- melyet megvásárolni:
kutya-kötelessége minden MCSE-tagnak!
(KSZ)

Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták