MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2294

Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 59.
Kiskun Csoport honlap
hmmmm:)
nahat, nem ment at a cim???
xplns
Re: rombolas
mostmar csak lesz Koestler ...


Dátum: 2001. április 3., 13:19
Feladó: Keszthelyi Sandor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 59.


FORGÁCS József: Magyar csillagversek.

Közreműködött: Szauer Ágoston. Rajzok:
Pozsgay Gyula és Kuris Zsuzsanna.
Oroszlány, 2000, Halley Csillagászati
Egyesület kiadása, MONTÁZS PRESS KFT.
(Oroszlány) nyomda, 96 old. (+13 rajz)

Egyrészt megrendelhető a Magyar
Csillagászati Egyesület (1461. Budapest, Pf.
219) postacímén, rozsaszín postautalványon
500 Ft (tagoknak 400 Ft) elküldésével,
hátoldalon a tétel megnevezésével.
Másrészt megrendelhető a szerző kezéből is:
Forgács József (2840. Oroszlány, Fürst Sándor
u. 32. Fsz.1.) címére 500 Ft piros postai
csekken történő elküldésével. E-mailja:


"Szerettek a síkra heveredni hanyatt,
Kalap levén vánkos a fejetek alatt,
Nézni a fiastyúk s göncölszekér felé,
Olykor-olykor el is andalodni belé."?
   Az nyilvánvaló volt, hogy nagy magyar
költőink is nézték a csillagos eget, a Tejútat, a
bolygókat, a Holdat, a naplementéket, az
üstökösöket, a hullócsillagokat, a
fogyatkozásokat. De, hogy ilyen élményeikről,
gondolataikról szép verseket is írtak, már
kevéssé ismertük. Az utóbbi években
olvashattunk amatőrcsillagászati lapjainkban
ilyen verseket egyet-kettőt.
   Most itt egy nagyobb terjedelmű
összeállítást kapunk: Ady, Arany, Áprily,
Babits, Balassi, Földi, Kosztolányi, Petőfi,
Szabó, Tóth, Vajda, Vörösmarty (60 db)
csillagászati jellegű versei.
  Persze Balassi az ő gyönyörűséges
Júliájához viszonyítja a bolygórendszert. Babits
vallásosan, Kosztolányi filozófikusan, Petőfi
hazafiasan, Arany népiesen, Ady zaklatottan
nézi a csillagos eget, minden költő másként.
Minden vers egy kis univerzum maga is,
belefeledkezik az olvasó. Egy csillagászati
előadást ilyenekkel illusztrálni, magyarázni:
szép lehet!
   Szívesen olvasgatja a kötetet az ember:
köszönjük az összegyűjtését, a két
amatőrcsillagász illusztrátor egyszerű, kevés
vonalú, lágy rajzai önmagukban kellemesek, és
a versekhez is illenek.
   Biztatnám a hazai amatőröket a kötet
olvasására, további szép csillagászati versek
gyűjtésére (mert vannak még!). Egy újabb
kiadáshoz majd a vers megszületésének
évszámát is oda kellene írni és egy jobb mutató
segíthetné a keresgélést! De addig is: (ha kinn
borult az ég) este lefekvés előtt olvasgassuk
ezeket a költőket! Mert közelebb jutunk verseik
által a csillagokhoz!
"Ó, hányszor állottam az ég alatt
Augusztusban. Nagy hulló csillagok
Futása széles fénysávot hagyott
Az égen, és szívemig szaladt"
(KSZ)Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták