MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2346

Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 84.
vilagito felho
Csepeliek
A harmadik bolygo


Dátum: 2001. május 3., 12:38
Feladó: Keszthelyi Sandor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 84.


CSILLAGÁSZAT BAJÁN.
A bajai csillagászat 50 éve.

Szerkesztette: Hegedűs Tibor, Jéger Zoltán,
József Rita, Vaskúti György.
A tanulmányok szerzői: Almár Iván, Balogh
István, Bánáti Tibor, Borbás Mihály, Borkovitsné
József Rita, Both Előd, Dömény Gábor,
E.Kovács Zoltán, Hegedűs Tibor, Ill Márton,
Keszthelyi Sándor, Nagy Sándor, Sütő Károly,
Szatmáry Károly, Vaskúti György.
Baja, 2000. Ártér Alapítvány kiadása, Bajapress
Kft. nyomda, 185 old. (72 szövegközi képpel)
ÁRTÉR KÖNYVEK sorozat. VI. kötet.

Megrendelhető 800 Ft-nak a Bajai
Obszervatórium Alapítvány (6500. Baja, Pf.
766.) címére, piros postai pénzesutalványon
történő elküldésével, hátoldalon a könyvcím
megnevezésével.

   Az előszót Borbás Mihály a Bajai
Csillagvizsgáló alapítója írta 1996-ban. Az
egyes tanulmányok 1996 és 1998 között zárják
soraikat. Még a 2000 tavaszára tervezett bajai
napórák is belekerültek. A fedőlapon is 2000-es
az évszám, de a tényleges megjelenés 2001
elején történt. Mindez már jelzi: lassan jött
össze az anyag, húzódott a kiadás, de
megérte! Amint nagy klasszikusunk írta: "Mi ez
a kis késés a Világegyetem korához képest?"
   A csillagászkodó törökverő Marsigli 1696-
ban végigmérte a földrajzi szélességét
Magyarország több városának, köztük Bajának
is, itt is észlelte távcsövével a Jupiter-rendszert,
így Baja csillagászata több mint 300 éves!
   Aztán 1847-ben ebben a városban látta meg
a napvilágot Schulhoff Lipót, ki Bécsben
csillagászatot tanult, és az ottani csillagda
észlelője lett. 1872 novemberében éppen
hazalátogatott Bajára, amikor olyan iszonyú
hullócsillageső borította be szülővárosa egét,
hogy csak saccolhatta számukat: 10.000 darab
meteorra! 1875-ben ugyanő az első magyar
kisbolygó-felfedezést követte el. Majd Párizsba
került, és híres pályaszámító lett.
  Ugorgyunk! 1947-ben már annyi lelkes
amatőrcsillagász lépett be Baján az MCSE-be,
hogy Kulin György biztatására megalakíthatták
a Bajai Helyi Csoportot. Előadásokat tartottak,
távcsövet alkottak, észleltek. 1949-ben ugyan
az MCSE-t 50 esztendőre betiltották, és a
távcsövet államosították (!), de sebaj: 1953-ban
már bemutató csillagvizsgáló építésébe fogtak
Baján. Ennek költségére magától Nagy Imre
elvtárstól, a Minisztertanács elnökétől kértek
fedezetet. Így 1955-re felavathatták a Bajai
Városi Tanács Csillagvizsgáló Intézetét a város
közepén. És így alakult ki lassan itt egy
csillagászati központ, ahol egyre komolyabb
műszerek kerültek felszerelésre, sokféle
megfigyelést végezhettek. Egyik bázisa lett a
hazai szputnyikmegfigyelésnek, műholdas
pályaszámításnak. Sok hazai csillagászunk
kezdte itt észlelő-csillagász pályafutását, és
most itt ebben a könyvben emlékszik viszza
fiatalságára: Almár Iván, Both Előd, Nagy
Sándor, Sütő Károly, és még többszáz név
sorakozik itt.
   1966-ban a csillagvizsgálót átveszi a MTA,
1981-re még egy újabb csillagvizsgálót is épít a
város keleti peremén, hogy aztán 1992-ben
sorsára is hagyjon mindent!
   És ha nincs egy lelkesedéssel teli ember, és
ha nincsenek segítőtársai, és ha nem kap
segítséget a kisvárostól: akkor most már csak
csillagászattörténeti emlék lenne Baja, és az
épületeknek csak "bús düledékei..."
látszanának! Így viszont ebben a városban fenn
tudott maradni kettő csillagvizsgáló. Ahol ma is
aktívan dolgoznak: bemutatnak, észlelnek,
publikálnak, rendezvényeket szerveznek,
műszereket vesznek, csillagászokat
alkalmaznak. Csakazértis!
   A könyv nemcsak Baját, hanem Dél-
Magyarország csillagászati életét is bemutatja:
Szegedet, Kecskemétet, Kiskunhalast,
Kalocsát, Szekszárdot, melyek felé
kisugárzódott az itteni lelkes szakmai munka.
A 2000 éves múltjára oly dölyfös Pécs városa is
megérhette azt,hogy tudományegyetemének
egyetlen csillagvizsgálója: Baján található idén
januártól.
   Adatok, időpontok, felsorolások, időszakok,
történések, élmények, műszerek, életek,
sorsok sorakoznak a könyv lapjain. Néha
tragédiák, néha a tragikomikus hazai
belpolitikai csatározások, néha jókat
derülhetünk a helyi kiskirályokon --- ez volt
Baja. Ez volt Magyarország. Ez
Magyarország...!
   Hegedűs Tibornak csak egy kicsit köszönjük
meg ezt a könyvet! Nagyobb részt azért a
hatalmas munkásságáért fejezzük ki
gratulációnkat, hogy megmentette,
feltámasztotta, újraíndította Baja
csillagvizsgálóit!
(KSZ)

Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták