MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2348

Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 86.
Bucsu a Szaturnusztol?
Nemcsak Mars, Venusz is


Dátum: 2001. május 4., 13:05
Feladó: Keszthelyi Sandor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 86.


KULIN György:
Az ember kozmikus lény...

Szakmailag ellenőrizte: Bartha Lajos.
Szerkesztés, műszaki szerkesztés, és
borítóterv: Taracsák Gábor. Felelős kiadó: Kulin
Eszter.
Budapest, 1997. A szerző örököseinek
kiadása, G-PRINT BT. nyomda, 218 old.

Megvásárolható a Földgyümölcse Bt (2040,
Budaőrs, Pintyőke u. 6.) címén 600 Ft-ért.

   A magyar csillagászati mozgalom atyja
1988. novemberében fejezte be ezt a könyvet.
Egy összegzést készített: milyen kozmikus
élményeket ajándékozott a XX. században a
fizika, a csillagászat, a biológia, és más
természettudomány az emberiségnek, és
személy szerint neki. Századának, életének
élményeit, érzéseit szummázta, és egyben
leírta barátai, kedves olvasói, embertársai felé
is. Kulin György 1989 április 22-án úgy húnyt
el, hogy könyvét már megírta, de ennek
kinyomtatása már másokra, elsősorban Eszter
leányára várt.
   A 7-10 oldalakon Kulin György előszavával
indul a kötet, már ebben is nyüzsögnek a
szebbnél-szebb gondolatok.
  A 11-170 oldalakon Gyurka bácsi vezet végig
bennünket az Univerzumon. A testünket alkotó
kozmikus anyagtól, az élettelen és az élő
testeken át, a mi Naprendszerünk, és más
naprendszerek lényeit kutatja, egészen a
Kozmosz legnagyobb méretű objektumjaiig. Mi
fenyegeti a mi bolygónkat? Külső hatások, vagy
saját magunk? Hol vannak még technikai
civilizációk? És ha egyedül vagyunk? A Kezdet
és a Vég? Az ember és a Kozmosz viszonya?
  Képek, ábrák, képletek, táblázatok
nincsenek a könyvben, mert nem is kellenek!
Elegendő a puszta szöveg, amely világos,
lényegretörő, olyan mint az élő ismeretterjesztő
előadás, vagy méginkább a személyes
beszélgetés. Megérti a legegyszerűbb ember
is, és csak ámul a csillagászatban búvárkodó:
így is lehet: hát a világunk, íme ilyen! Egyszerű,
elbeszélhető, megérthető, jól van megcsinálva!
Egy kiegyensúlyozott humanista ember beszél
itt optimista világképéről, és olyan jó azt hinni,
hogy a minket körülvevő világ: valóban ilyen
értelmes és szép!
   A 171-184 oldalakon Bartha Lajos fűzi hozzá
azt (a keveset), ami 1988-1995 között történt
még a csillagászat mezején.
  A 185-191 oldalakon Kulin György életrajzát
olvashatjuk. A Magyar Csillagászati
Egyesületet 1946-ban alapította meg. Mivel
1949-ben függesztették fel, és 1989-ben
alakulhatott újra: "csak" 40 évig tartott az
MCSE szilenciuma.
  A 192-194 oldalakon Kulin könyveinek
bibliográfiáját látjuk: a fontosabb műveinek,
könyveinek időrendi felsorolását. Ismerős a
szövege!  Ejnye! Itt lemaradt, hogy ezt bizony e
sorok írója gyűjtötte össze, és közölte is a
Meteor 1989.évf. 9. szám 49-50 oldalán.
   A 195-218 oldalakon olyan számítási
feladatok, mintapéldák következnek, melyeket
Kulin nagyon szeretett. Ilyesmit más műveiben
is szerepeltetett. Az ember ne csak passzívan
vegye tudomásul a csillagászat számait: tudja
saját maga kiszámítani, vagy legalábbis azt,
miként juthatnánk ezekhez az értékekhez!
   Kulin György könyve arra ösztönöz
bennünket: csodálkozzunk rá a
Világegyetemre, tegyünk fel kérdéseket bátran:
és értelmes válaszokat fogunk kapni az
Univerzumtól!
   "Emberi mivoltunk fejeződik ki abban, hogy
nemcsak helyünket keressük a végtelennek
tűnő térben és időben, hanem arra is feleletet
szeretnénk kapni, hogy mi a viszonyunk a
környező világhoz, a természethez."
(KSZ)

   


Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták