MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2357

Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 92.
Elado 25 cm-es MEADE LX-200
Egy jó kis vírus, ha
MCSE Balatonfűzfői Csoport programja, 2001.05.12.


Dátum: 2001. május 9., 12:42
Feladó: Keszthelyi Sandor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 92.


SIMON Tamás: Csillagászat.

Bírálta: Zombori Ottó.
Budapest, 1996. Alternatív Közgazdasági
Gimnázium Alapítvány Kiadó, TIT Nyomda Rt.
nyomda, 99 old. (+ 8 színes tábla) Ára: 680 Ft.
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK sorozat.

Kapható a könyvesboltokban, pl. az AKG
Könyvesboltban (1035, Budapest, Szentendrei
u.9., tel: 1/250-2072) is.

   A könyvet 1993-ban engedélyezte a
minisztérium a gimnáziumoknak csillagászati
tankönyvként. Első kiadása 1994-ben jelent
meg, 1996-ban a 2. átdolgozott kiadása, 1997-
ben a 3. javított kiadása került a vásárlók elé.
Voltak kiadásai a természetföldrajzzal
egybekötve, annak első feleként : 1994-ben
"Csillagászat és természetföldrajz", 1996-ban
"Csillagászat-természetföldrajz" címmel is
megjelent.
   Csillagászattörténettel indul, az emberi
szemszögből természetesnek látszó
geocentrikus világkép alapvetéseit ismerteti.
Őskor, ókor, középkor, reneszánsz kor
csillagászata és csillagászain át jutunk el
Newtonig. Belülről haladunk kifelé. A
Naprendszer bemutatása a legbőségesebb.
Majd a csillagok felé utazunk. A végén kibújunk
a Tejútrendszerünkből, a kitáguló
Világegyetembe jutunk. Így érünk el utunk
végcéljához: a "Nagy Bummmm!"-hoz.
   Leghátul irodalomjegyzék, forrásjegyzék,
szép színes táblaképek. Egy lapon jól megfér a
"hazai csillagászat egyik fellegvára az Uránia
Csillagvizsgáló" és a Magyar Csillagászati
Egyesület. A szövegközi ábrák, metszetek,
képek is nagyon jól összeállítottak, és ezt
világosan érthetővé teszi a jó nyomdatechnika.
    Egy élvezetes, olvasmányos, értelmes,
szép, nagyalakú könyvet kapunk. Tankönyv, de
ismeretterjesztő mű is. A csillagászat
megkedveltetésére alkalmas.
   A 65. oldalon egy szomorú történetet
olvasok: "A magyar csillaghit szerint Göncöl
egy jótékony táltos volt. Miközben szekerével a
világot járta, meggyógyította a betegeket és
beszélgetett az állatokkal. Egyszer eltört a
szekere rúdja. Kérlelte az embereket, hogy
segítsenek neki, de senki sem törődött vele.
Azóta törött rúdú szekérrel jár. Őseink szerint
Göncöl szekerére van kötve az égbolt, az
húzza körbe-körbe."
(KSZ)
Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták