MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2359

Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 94.
H.C. Arp
Szupernovak
Foldsurolo kisbolygo
Lakits


Dátum: 2001. május 10., 12:20
Feladó: Keszthelyi Sandor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 94.


BALOGH Zoltán: Tudomány és kozmológia.

Budapest, 2000. Agro-Lingua Kiadó, Dabas
Jegyzet Kft. nyomda, 48 old. Ára: 490 Ft.

Kapható a könyvesboltokban, és az Agro-
Lingua Bt. (1025. Budapest, Nagybányai u.
66/A., Fax: 1/200-2090) címén.

    A filozófus szerzőnk, könyvének elején
csakis a tudományra koncentrál. Semmi
történelem, semmi politika. Csak a tiszta
természettudomány, annak fogalmai, alapjai, a
természet törvényei, tér, idő (különösen az
időről olvashatók szép, és értékes gondolatok),
anyag, kozmológia, vöröseltolódás,
háttérsugárzás, semmi kétség.
   Ezzel meg is telik "Trójai falova", a gyanútlan
olvasó megörül ennek, behúzza a lovat Trója
várába, és akkor előözönlenek a harcosok:
"Ősrobbanás!? Üsd, vágd, nem apád!"
   Hogy mi a véleménye az ősrobbanásról?  ...
dilettáns ideológiák burjánzása ... gátlástalanul
megjelenő népszerűsítő művek, nem csekély
piaci tömeghatással .... szemfényvesztés ....
ennek az áltudományos elméletnek a fizika
semmi támogatást nem szolgáltat ... a
tudományos tevékenység elválik a közvetlen
fizikai valóságtól ... vagy csak annyi köze van,
mint a gyógynövényt gyűjtő javasasszony
természethez való viszonyának ...
   De nem csak puszta szidalmak olvashatók
itt. A szerző többször hivatkozik a német
csillagvizsgálókban is dolgozó barátjára:
H.C.Arp amerikai csillagászra. Utóbbi szintén
próbált más utakra tévedni, és állítólag már
évtizedek óta számos bizonyítékot talált arra,
hogy "a kozmikus térben az általános
expenziónak semmi nyomát nem találjuk, ezzel
szemben annál több a lokális vöröseltolódás,
amelyek elhelyezkedése egyenesen
ellentmond az általános tágulás hipotézisének."
   Olvasás közben egy picit reménykedünk,
hogy "mint annak idején Ptolemaeus szabadon
kitalált epiciklusaival, úgy agatták tele hamis
felfedezésekkel ezt a Big Bang téves teoriát" ---
szóval, hogy ismét egy kopernikuszi fordulat
idején élünk. Éppen most dől meg a régi
elmélet, és itt az újabb.
    De sajnos nem! Annyit látni, hogy Balogh úr
nem egy Kopernikusz, és könyve nem a De
Revolutionibus Orbium Coelestium...!
   Hát, ez bizony pech! De azért az ember
jókat szórakozik.
(KSZ)
   
   
Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták