MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2540

szólnom kell...!


Dátum: 2001. szeptember 3., 21:03
Feladó: Hegedus Tibor --
Tárgy: szólnom kell...!


Kedves Csillások!

Minthogy keményen érintve vagyok, szólnom kell
Szánthó Lajos felhívására. Bármily vonzóak is az általa
közölt árak, és bármennyire is az amatőrcsillagászat szent ü
gyét
látszik szolgálni, néhány dologra figyelmeztetni szeretnék:

1. Akárhogy is nézzük, amit ő csinál, az "kereskedelem", amelyne
k
   írott és íratlan szabályai vannak. Ő ezekből többet is á
thág!!!

2. pl. Meade, Celestron és egy sor más termékek általa követett
   módon történő bejuttatása az országba jogszerűtlen, amiv
el
   szemben ezen cégek HIVATALOS és JOGSZERŰ hazai
   forgalmazójaként egy bizonyos pont után fel is kell az
   AstroTechnek is lépni. A többi cég nevében nem beszélhetek,
de
   nyilván az ő érdekeiket is veszélyezteti az ilyesmi aktivitá
s!

3. pl. könnyű magánszemélyként külhonból "kakaskodni", és
a
   jogszerű hazai telephelyű cégek "alá tenni"... Gyerekek, MI
   IDEHAZA FIZETÜNK MINDEN ADÓT, MINDEN VÁMOT és
   EGYÉB TERHET - azaz részt veszünk a hazai államapparátus,
   ill. mindazon infrastruktúra működtetésében, aminek nap mint
   nap az áldásait (és átkait :-)) élvezhetitek. Persze ezt az
áraink-
   ban Ti (is) fizetitek... De most ne közgazdasági kiselőadást
   tartsunk.

4. A dolog "bibije" abban a kis mondatrészben van, amit Lajos úgy
   ír a honlapján, hogy "Hegyeshalom, osztrák oldal (vámköteles
áru
   esetén). Az esetleges MWSt (Mehrwertsteuer) visszatérítés a
   vevőt illeti meg, a VÁM és ÁFA intézése szintén a vevő
dolga".
   Aki már intézett ilyet, az tudja talán, mivel jár. Aki nem, az
készül-
   jön fel a legrosszabbakra. Hosszú napokig történő cécóra
, az
   eredeti számla a legritkább esetben lesz megfelelő a vámosnak,
   úgyhogy a határidőből való kicsúszás azonnal meg is tö
rténik,
   raktározási díjak, többszöri oda-vissza utazás Bp-Hegyesha
lom
   relációban, STB... A vámtétel a legtöbb termékre 10-12% kö
rül
   van, és a 25% ÁFA KP kifizetése nélkül a termék nem hozhat
ó ki
   a VPOP raktárából. Tehát a Lajos által említett példa sz
erinti 240
   ezer Ft értékű Celestron 150/1200 helyből min. 360 ezret jelen
t,
   ugyanis a vámértéket a kül és belföldi szállítási kö
ltség is növeli,
   és az így (megnövelve) számolt belföldi ár nettójára j
ön az ÁFA...
   :-((

A többi dologgal nem traktálok senkit. Mindenki maga dönt. Addig
vonzó lehet egy alacsony ár, amíg rendben van minden... Csak
akkor mi van, ha az otthon (v. legjobb esetben már a vámudvar
előtti parkolóban) kicsomagolt távcső tükre mondjuk törött?
Vagy
mondjuk nincsenek benne az ígért alaptartozékok. Vagy használt
modellt találunk benne. Vagy kisebb tudású típus kerül bele...
Ígérni lehet cserét, visszafizetési garanciát... De kérdezem é
n,
kinek a költségén küldi vissza a delikvens Lajosnak a cuccot?
Lajos saját költségén küldi-e vissza a gyártónak a cuccot? K
i és
hogyan bizonyítja, hogy ki a hibás. Hova szaladgálhat a kárvallott
delikvens? Egyáltalán: neki kellene-e szaladgálni?
Ha rendben van minden, akkor mi lesz a későbbi garancián túli
javításokkal, alkatrész- és tartozék utánpótlással? És a
rra már ne is
tegyek célzást, hogy egy nyilvánosan szereplő távcsőnél
(észlelőtábor, hirdetőújságban megjelentetett eladási hirdet
és - mert
hát a tapasztalat szerint csak másik modellre is kedve szottyan időv
el
a távcsővásárlók 80% - esetén) bármikor előkerülhet pé
nzügyőr, és
kérheti a származási bizonyítványt... Kínos lehet, ha lefoglal
ják a
mégoly kedvezményesen negyedmillióért vett, amúgy jogtisztán
5-600 ezer ft-os távcsövünket... És még egy sor érvet sorolhat
nék
fel. Sajnos az optika drága, mint az autó. Autót is be lehet
csempészni az országba, nemlétező cégek, magánszemélyek ál
tal
is, de mindenkinek tudni kell, mit vállal, ha fekete (szürke) úton,
ill.
maga hozza be. A jogállamiságnak ilyen vonzatai is vannak.

Mindezzel szemben egy hazai, bejegyzett, és a kinti gyártó által i
s
tanúsítottan helyi képviselő cég a jogszerűséggel járó m
inden előnyt
fel tud mutatni. Nem beszélve arról, hogy:

1. nálunk tisztán levámolva 13400 Ft nettó a Super Plossl okulár
  (Helios - Lajos termékeiről semmit nem tudni "EGYÉB TERMÉK"
   megjelölést ír), ha valakinek olcsóbb kell, akkor pedig ott a
   Soligor, ami korántsem vagyok biztos, hogy rosszabb lenne a
   Szánthó-féle forrásból származónál, és áfá-stó
l 8300-tól kezdődik
   az áruk, és a legdrágább (32mm fókuszú) kerül csak 22000
bttóba

2. hmmm.. ködszűrőket ír Lajos. Milyen? Centrális hullámhossz?
   Sávszélesség? foglalatban? anélkül? AR réteggel? anélkü
l?
   Optikai minőség? Ki gyártja? Igaz én 40000 Ft-ért tudok adni
, de
   minden információt szolgáltatok, minden világos, ismert, ellen
ő-
   rizhető. És ismétcsak elmondandó, hogy levámolva, és a von
at-
   kozó összes költséggel együtt a vevő kb. ugyanott lesz a m
ost
   még 20000 Ft-nak írott Szánthó-féle szűrővel... Bennün
ket
   egyszer kell felhívni a megrendeléssel.

Lehet, hogy kellemetlen támadásoknak teszem ezzel ki magam, de
mind az általam képviselt amerikai, angol és orosz cégek ezt vár
ják
el, mind a saját jogszerű működésem záloga az e mellett való
kiállás.

Ha pedig valaki afelett szomorkodik, hogy na tessék, naná, hogy az
AstroTech a (drágábban) megvehető jogtiszta termékeket akarja
megvetetni... Annak azt üzenem, hogy lehet álmodni gyári Mercé-
deszről - de ha csak becsempészve lehet megfizetni, akkor én
megfontolás tárgyává tenném a jogszerűen megvehető, megfizet
hető
HAZAI GYÁRTÁSÚ "Lada" kategóriát! (hogy a hasonlatnál maradjak
).
A nyugati importtal szemben alternatívaként a remek Bozsoky-féle,
Csatlós féle, Dán-féle, Rózsika-féle, Unioptik-féle stb... (
betűrendben
írtam, sértődés ne essék) optikákat, Réti- és Sári-fél
e mechanikákat
említeném... Akkor már hazai terméket hazai amatőrcsillagászok
nak!

Örömmel várom az (ellenőrizhetően igaz) tapasztalatokat Szánth
ó-
féle távcsövek behozatala terén... De minthogy a levelezőlista
nyilvános, APEH és VPOP is elérheti, rátalálhat, inkább magá
nba...
Az infokat bizalmasan kezelem, nem kívánok vele visszaélni, de aki
a fentiek alapján tart valami rosszindulattól, akkor ne az igazi nevek
et
használja, ne pontos dátumokat és összegeket... Csak a nagyság-
rendekre és az általános benyomásokra lennék kíváncsi... His
z lehet,
hogy én tévedek, és egy új korszak köszöntött be...

:-)))

                                                  Üdv: Hege

   
Kezdőlap | Levelezőlisták