MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2545

=?ISO-8859-1?Q?egy_sz=F3sz=E1ty=E1r_billenty=FBzetkoptat=F3...
napfoltok, ustokosok, novak
~$nux IPCHAINS-HOGYAN


Dátum: 2001. szeptember 6., 0:33
Feladó: Hegedus Tibor --
Tárgy: =?ISO-8859-1?Q?egy_sz=F3sz=E1ty=E1r_billenty=FBzetkoptat=F3...


Helló Tibi és Csabóca!

No, ha már ilyen szépen hármasban beszélgetünk
a levlistán, akkor lépjünk még eggyel tovább, mert
nagyon jókat vetett fel Tibi: a hazai gyártású dolgokkal
szemben felmerült problémák, és egy kereskedésben
jártas, szélesebb cégkapcsolatokkal, piaci rálátással
bíró cég "fedezéke"... Én is úgy gondolom, mint Tibi,
hogy még ha többen unják is a témát, ezek nagyon
fontos dolgok, közérdekűek! Ha nem beszélünk róluk,
ezek a problémák akkor is megvannak, és megoldásra
várnak. Jó, ha az illetékesek véleményüket kifejtik!!!

Igen! A gyermekkorban lévő, még csak tipegő hazai
"kapitalizmus"-féleség (merthát ez inkább csak valami
torzója annak, de ez nem feltétlenül baj!) a csillagászati
távcsőgyártás terén is mutatja a botladozó útkeresés nehé
zségeit.

IGEN! A gyártás LEVÁLASZTANDÓ a terítéstől!!! Akár tetszik
a nagyérdeműnek, akár nem! A kereskedés-szállítás-garanciá
lis
ügyek kivizsgálása, szervizelési beérkeztetés, munka elvégzé
s-
ellenőrzés, stb. stb. stb. ezernyi munkafázis, egyéb tevékenysé
g
jobban, gördülékenyebben elvégezhető egy erre specializálódo
tt
cég által. Több gyártót tudok, aki már-már gutát kap, hogy
nem tud
az esztergapad mellé ülni, nem tudja határidőre befejezni a csiszo
-
lásokat, a gőzőléseket, stb... mert állandóan telefonálgatna
k a kun-
csaftok, kérdezgetnek, árakat kérnek, leírásokat, egyezkedni
akarnak, reklamálnak, stb. Hát még akkor mi van a termékfejlesz-
téssel, stb... Semmikor nem jut rá idő... Idővel romlik a termék
minősége, csúsznak a határidők... A forgalmazói réteg bekap-
csolódása viszont az "árrés"-sel történő áremelkedéssel
jár... Ez
a kuncsaftnak nem tetszik, erőlteti a gyártóval való közvetlen
kapcsolatot. Az újabb egy kuncsafttal való vesződés miatt még
inkább nem ér rá (gyerekek, akár hiszitek, akár nem, egy érdek
-
lődő kuncsafttal minimum fél óra telefonálgatás, vagy személ
yes
beszélgetés elmegy - és 1 napra esik mondjuk 4-6)!!! Ismét csak
csúszik a határidő, nem lesz idő nyersanyagot beszerezni, a
gépeket karbantartani, stb... Az ördögi kör bezárul - nincs hala
dás.

Aki ismer engem régebbről, tudja, hogy kb. 1995-6 óta ostromlom
a hazai gyártókat, hogy pontosan körvonalazott feltételekkel való
-
sítsunk meg egy jól működő elképzelt szisztémát. 4 gyárt
óval úgy
érzem, remekül működik a dolog, bár van még mit fejlődni. Az
alapelveket csak egyetlen gyártóval nem sikerült tisztázni, ponto-
sabban ez a gyártó valamiért ellenzi a gyártó-forgalmazó-vevő
láncolat kiépítését (fenntartását). Ez viszont zavarja az ö
sszképet,
és elbizonytalanítja a vevőkört. Ezeken az időszakokon túl kel
l
jutni, pár év alatt le kell tisztulni a képnek.

Végül még 1 adalék: Egy terméket menedzselni kell. A kókány
biciklilánc-áttétellel épített, dexion-salgó tubusos távcsö
vek kora
elmúlt. Az, aki igen jól ért a tükrökhöz, jól csiszol, nem b
iztos, hogy
jól ért a mechanikához. Ha pedig még ahhoz is csak-csak ért
valamit, az elektronikánál végképp elvérzik. Szaladozik hol ide,
hol
oda, hol ezzel csináltat valamit, hol azzal. A profizmus fele haladás,
az egyenletes minőség, és az esztétikus megjelenés biztosítá
sa,
az eladhatóság irányába történő továbblépés terén (h
ú de ocsmány
szó:) termék-menedzseri tanácsok kellenek: a vásárlói igénye
k
pontos ismerete, a termék különféle szempontok szerinti tökéle
te-
sítése, ezen felül mégiscsak valami állandóság - szabványo
sság
fenntartása, a változtatások visszakereshetősége, későbbi al
katrész-
utánpótlás, és javítások biztosítása... Szóval mindaz, a
mi egy ISO
minősített gyártónál megvan - csak persze kicsiben. Ez JÁR a
felhasználó vásárlónak!!! De tapasztalatom szerint a gyártó
(soxor
egy szem magányos farkas) egyedül nem tud túllépni saját szem-
léletének hibáin, korlátain... Tehát megintcsak jó, ha a vevő
kör
felé még van egy "interface"... Ez valami olyasmi, amikor két
buzi összenéz... :-))))

Hát akkor vidám jó éjszakát! Talán elég a piaci világból
. Ha semmi
másra de legalább arra jó volt, hogy kicsit belepiszkáltunk a lá
tszó-
lag leülepedett tócsába... Most kicsit felkeveredett, de remélhető
leg
mindenki leszűrt belőle valamit... És akkor ezután tisztább lesz
...!

Magam részéről tovább nem ragozom a kérdést. Az alapelvekkel
asszem mindkét megszólított személlyel egyet értünk! Szerencsé
re
már az eltelt két vitanap óta észrevehetően megnőtt a hozzán
k
forduló érdeklődések száma... :-)))

                                                    Tibor


   
Kezdőlap | Levelezőlisták