MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2589

pályázat


Dátum: 2001. szeptember 30., 11:53
Feladó: Mizser Attila --
Tárgy: pályázat


Ha én csillagász lennék...

A Magyar Csillagászati Egyesület különdíja

a Természet Világa Diákpályázatára

A csillagos ég látványa mindenkit elbűvöl. Zavaró városi fé
nyektől távol már a
nézelődés is nagy élményt nyújt. A csillagászat azonban esz
tétikai hatása
mellett számos érdekességet nyújt azok számára is, akik jobba
n elmélyednek
benne. Talán sokan eltöprengtek azon is, milyen kutatásokat végez
nének, ha
csillagász lenne belőlük. Őket kívánja Egyesületünk motiv
álni azzal, hogy a
Természet Világa Diákpályázatára különdíjat ajánl fel
. Ennek elnyeréséhez tehát
le kell írnod, mit tennél, ha csillagász lennél.
Az égbolt tudománya számos érdekes elméleti és gyakorlati ter
ületet és még több
megválaszolatlan kérdést rejt. Nem kívánjuk korlátozni, ki me
lyiket választja,
de fel szeretnénk hívni a figyelmet néhány lehetőségre.

Sok az eldöntetlen kérdés a Nappal és rendszerének tagjaival ka
pcsolatban. A
csillagvilág és a pályázat azonban nyitott a távolabbi égites
tek iránt
érdeklődők számára is. Kozmogónia és kozmológia, csillagá
szattörténet és égi
mechanika, távoli kvazárok és közeli exobolygók, gammafelvillan
ások és más
extrém sugárzások várják, hogy megfejtsék titkaikat. Termés
zetesen „be lehet
szállni" már működő kutatási programokba, a lényeg a szakma
i megalapozottság
mellett az ötleten és a fantázián van.

A dolgozatban írjátok le, miért pont az adott témát választot
tátok, milyen
eszközöket, mennyi időt és milyen esetleges együttműködés
eket, kapcsolatokat
kíván az általatok választott probléma megoldása. Megvalósí
tható-e a program itt
Magyarországon, illetve ha nemzetközi együttműködésről van
szó, milyen szerepet
szánsz benne hazánknak. Nagyon fontos része a pályázatnak annak
ismertetése,
hogy milyen tudományos jelentősége van „programodnak" és hogyan
tudod azt
közérthetően, a Természet Világa hagyományainak megfelelő s
tílusban megindokolni
és leírni egy ismeretterjesztő cikkben.

A dolgozatban térjetek ki eddigi csillagászati tanulmányaitokra, ta
gjai
vagytok-e valamilyen szakkörnek vagy klubnak? A leírás mellé term
észetesen
megfelelő számú rajz vagy saját készítésű fotó mellék
elhető. A pályamunkákat –
ha van rá mód – digitális formában is kérjük mellékelni,
de ennek hiánya nem
kizáró ok.
A pályázaton azok a diákok indulhatnak, akik a 2001-es naptári é
vben még
középfokú intézménybe jártak. Az egyéb feltételek megegye
znek az általános
pályázati feltételekkel, melyek a Természet Világa 2001-es év
folyamának májusi
számában olvashatóak. Beküldési határidő 2001. október 31
.


Összdíjazás: 30 000 Ft

Tanácsokért megkereshetitek a Magyar Csillagászati Egyesületet is
. Postacím:
1461 Budapest, Pf. 219. E-mail:   internet: http://www.mcse.h
u.


Jó munkát és sok sikert kíván a Magyar Csillagászati Egyesü
let és a Természet
Világa


   
Kezdőlap | Levelezőlisták