MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2613

Van-e az amatorcsillagaszoknak lelke?
digitális asztrofotózás


Dátum: 2001. október 12., 12:29
Feladó: Keszthelyi Sandor --
Tárgy: Van-e az amatorcsillagaszoknak lelke?


Manrique Dávid kérdése:

Mi a lélek definíciója?

Horányi Gábor válasza:

A kérdést sokan vizsgálták, s a válasz
tekintetében máig sincs konszenzus. Azt is
mondhatnám, a kérdés a lét nagy kérdései
közé tartozik. Mégis megpróbáltam
csoportosítani a legjellegzetesebb válaszokat.
Az egyszerűség kedvéért koncentráljunk az
emberre.

  Induljunk ki a következő egyenletből:
test + lélek = ember. Ezt az egyenletet többé-
kevésbé mindenki elfogadja, ehhez nem kell
pontosan definiálni a lélek fogalmát. Rendezzük
át az egyenletet:
lélek = ember --- test.
   A test ebben az egyenletben az embert
felépítő anyagot, s mindazon folyamatok
összességét jelenti, amelyben ez a testanyag
részt vesz. Tehát a lélekhez jutunk, ha az
emberből levonjuk a testet. Mi marad? Ha az
ember életműködése megszűnik, akkor a
közösség általában kulturális tradicióinak
megfelelő módon megszabadul a bomló testtől,
például elégeti, föld alá temeti, keselyükkel
falatja fel, tartósítja, stb. Ilyenkor a test anyaga
átalakul, de természetesen az
anyagmegmaradás törvényeinek megfelelően
elemeiben megmarad.
  Vajon van-e az elemeire bomló anyagon túl
valami, ami az emberünkből a maga
egységében marad meg. Két válasz
lehetséges: A: nincs, B: van.

   Ha az A választ fogadjuk el, a lélek
definíciója a következő: a lélek az élő emberi
test anyagi megnyilvánulásának az ember által
önkényesen elkülönített, nehezen behatárolható
halmaza, olyan működések összessége,
melyet közvetlenül az aggyal, a gondolkodással
hozunk kapcsolatba.
   Ha a B-választ fogadjuk el helyesnek, akkor
meg kell vizsgálni, mi marad az emberből
halála után.
  B 1 : Az embernek megmarad az emléke,
megmarad tetteinek következménye. Ezért
tetteinkért felelősek vagyunk, hiszen jó vagy
rossza értelemben megváltoztatják a világot. Az
embernek megmaradnak ismerősei, barátai,
ellenségei, tanítványai, akikre hatott. Gyerekei,
akik általa vagy ellenére olyanok, amilyenek, s
akikben génkészlete továbbadódik.
  Ha a B 1 válasznál maradunk, a lélek
definíciója azonos az A válaszban megadottnak.
  B 2: Az emberből halála után megmarad
valami sajátos szubsztancia, valami örök, nem
pusztuló, de az élet során változó,
karbantartott, tetteink által meghatározott, a
jővőben esetleg újratestesülő. Ebben az
esetben ez a valami a lélek.

  Itt szeretnék elnézést kérni az elmúlt 7000 év
sok százezer teológusától, filozófusától,
egymással vitatkozó bölcselőjétől, hogy
belebeszéltem vitájukba.

Forrás: Természet Világa. 2001. októberi szám.
476. oldal. A szerző Horányi Gábor csillagász
szakíró.
.

Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták