MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2731

820.000 tonnas meteorit
Honlap frissites


Dátum: 2001. december 18., 14:27
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: 820.000 tonnas meteorit


Alig csillagászat, de hátha valakit érdekel:

Egy 236 oldalas könyvet adott ki 2001.
novemberében a Pécsi Tudományegyetem TTK
Földrajzi Intézete, mely Lambrecht Kálmán
életét, természettudományi munkásságát és
műveinek jegyzékét tartalmazza. A könyv
Sragner Márta, Jánossy Dénes, Kádár Zoltán,
Horváth Csaba, Hála József tanulmányait
tartalmazza.

Lambrecht Kálmán (1889-1936) mint tudós
paleontológus, őslénykutató, ornitológus,
barlangkutató volt, a földrajz és a néprajz
egyetemi tanára, de a tudományos
ismeretterjesztésben cikkek százait írta a
legkülönféle tudományágakkal kapcsolatban.
Jelentősebb könyveit az ősmadarakról, az
ősemberről, a szélmalmokról írta. Megalapította
a ma is létező Búvár folyóiratot.

Csak 18-20 csillagászati cikke volt, ezek
nagyrészt külföldi hírek, vagy csillagászati
jelenségek ismertetése 1921-1933 között.

Érdekes, hogy például a Budapesti Hírlap
1929.febr.10-i száma ezt írta: "Rettenetes
események előhírnöke, amely bömbölve,
vakítva robbant le a földre és eltűnt. Hogyan
találták meg a húsz évvel ezelőtt lehullott
820.000 tonnás meteoróriást." Ez a
hatásvadászó címet adta a lap Lambrecht
ismeretterjesztő cikkének: az 1908.junius 30-
án Szibériában, a Köves-Tunguszkán hullott
"meteoritról" , és Kulik 1921-es és 1927-es
expedíciójáról. Ez volt az első hír a Tunguz-
jelenségről, a magyar olvasóközönségnek.

Aki Sragner Márta (7625. Pécs. Aradi vértanuk
u. 8.) címére postán, egy borítékba rakva elküld
10 db 36 Ft értékű postabélyeget, annak Márta
megküldi ezt a Lambrecht Kálmán kötetet.
...Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták