MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2812

Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 112.


Dátum: 2002. február 8., 11:12
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 112.


HAWKING, Stephen W.:
Az idő rövid története a Nagy Bummtól a fekete
lyukakig.

(A Brief History of Time from the Big Bang to
Black Holes, 1988 eredeti alapján) Fordította:
Molnár István. A fordítást szakmailag
ellenőrizte: Lux Iván. Előszó: Carl Sagan.
Budapest, 2001., 5. kiadás, Maecenas
Kiadó - Talentum Kiadó. Franklin Nyomda, 189
old. Ára: 1990 Ft.

Kapható a könyvesboltokban. Megvásárolható a
Polaris Csillagvizsgálóban (Budapest, III.
Laborc u. 2/a.), és megrendelhető a Magyar
Csillagászati Egyesület postacímén (1461.
Budapest, Pf. 219.) piros postautalványon,
hátoldalon a tétel megnevezésével.

   Az 1988-ban megjelent, és a sikerlisták
élére került kozmológiai könyv
megszületésének történetét már ismertettem a
17-es sorszámom alatt (...a könyvet 20 nyelvre
fordították le, és több mint 10 millió példányban
fogyott el a kiadását követő első három
évben...).
   Na az egyik ilyen nyelv a magyar volt! Itt is
sikere lehetett, mert többször ki kellett adni!
Első kiadása 1989-ben, második kiadása 1993-
ban, harmadik kiadása 1995-ben, negyedik
kiadása 1998-ban jelent meg. Ez az ötödik
kiadása.
   Nagyon szép Sagan bevezetése:
"Mindennapi életünket éljük a világban, és
jószerivel semmit sem értünk belőle. Nem
sokat törjük a fejünket az életet adó napfényt
létrehozó gépezeten, sem a gravitáción, mely a
Földhöz köt és megóv attól, hogy bolygónk a
világűrbe penderítsen bennünket, sem pedig a
testünket alkotó atomokon, melyek
stabilitásától lézezésünk függ.....kevesen töltik
közülünk idejüket azzal, hogy a természet útjai
felöl elmélkedjenek..."
   Nézzük mármost magát a könyvet!
Egyszerűen nem értem, miként lehetett ez a
könyv milliók napi olvasmánya, egyszerű
emberek bestsellere!? Nagyon komoly, nagyon
nehéz dolgokról esik benne szó. Szakemberek
által vizsgált problémák vannak itt felvetve,
tárgyalva, nem is mindig lezárva.... Nem
mondom, hogy nem olvasmányos, és nem
érdekes, sőt sok-sok apró humorral is átszőtt.
De kemény dió!  Én se értettem meg a könyv
néhány részét: pedig mondjuk egy Európa
középső részén élő, átlagos értelmi színvonalú
ember vagyok, aki már nehány csillagászati
könyvet átlapozott.
   Nehéz ügyek ezek: a tér, az idő, a
végtelenség, a relativitáselmélet, a téridő, az
eseményhorizont, a vöröseltolódás, a
szingularitás, a fekete lyuk, a
kvantummechanika, a gravitáció, a
részecskefizika, a húrelmélet. Különösen a
fekete lyukak a szerző kedvencei: kialakulásuk,
mindenféle pajkos dolgaik, sugárzásuk, jővőbeli
sorsuk. Mindezek alapozzák meg a nagy
kérdéseket, de már az egész Világegyetemről:
miért volt kezdetben olyan forró? Miért lett
nagyléptékben egyforma a képe? Miért tágul
ekkora rettenetes sebességgel kezdettől fogva?
   Különösen érdekesek a könyvben az időről
írtak!  És a világ (gyenge vagy erős) antropikus
volta, vagy nem volta. Legvégén a legvégső
kérdések: "Mekkora választási lehetősége volt
Istennek a világegyetem megteremtésekor?" és
még egy: "És ki teremtette a Teremtőt?"
   A fentiek ellenére is: nagyon ajánlom a
könyv olvasását mindenkinek!
(KSZ)

Keszthelyi Sándor (Köszö)

   
Kezdőlap | Levelezőlisták