MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2829

Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 115.
Galilei szuletesnapja van
Re: megfejtes


Dátum: 2002. február 18., 9:37
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 115.


MIZSER Attila, SZABADOS László,
TARACSÁK Gábor szerk.:
Meteor csillagászati évkönyv 2002.

Közreműködők: Jean Meeus, Sárneczky
Krisztián. Szakmailag ellenőrizte: Benkő
József, Holl András, Kun Mária. Műszaki
szerkesztés és illusztrációk: Taracsák Gábor.
Felelős kiadó: Mizser Attila.
Budapest. 2001. (november) Magyar
Csillagászati Egyesület. G-PRINT BT. nyomda.
336 old. (+ 8 old. színes tábla) Ára: 1700 Ft.

Könyvesboltokban kapható. Megvásárolható a
Polaris Csillagvizsgálóban (Budapest, III.
Laborc u. 2/c.), és megrendelhető a Magyar
Csillagászati Egyesület postacímén (1461.
Budapest, Pf. 219.) piros postautalványon,
hátoldalon a tétel megnevezésével.

A szép külsejű, színes képekkel illusztrált
könyv a szokásos éves jelenségek és égitestek
adataival kezdődik. Hét oldalon a 2000-ben
talált üstökösök olvashatók (még mindig akad
pár nem-SOHO üstökös is!). Azután a Jupiter,
a Szaturnusz, az Uránusz újabb holdjainak
adatai, a fekete lyukak katalógusa, a Marsról
idepottyant meteoritok jönnek. Belekerültek
még a 2001. nov. 3-i Szaturnusz-fedés képei,
mégsem késett az évkönyv: dec.10-én már
vidéki könyvesboltokban is vásárolhatta a nép.

A cikkek a csillagászat legújabb eredményeivel
kezdődnek: 38 friss hírrel. Szatmáry-Kiss-
Mészáros-Vinkó: Röntgen-és
gammacsillagászat cikke tárgyalja a korszerű
tárgykört, néhány érdekes példát
részletesebben is.

Jómagam vizuális amatőr vagyok, csak azt
szeretem az égen, amit saját szemmel és
azonnal láthatok. Nem kedveltem a
fényképezést. Így nagy örömmel olvastam
Fűrész Gábor cikkének alcímét: "Egy letűnt
korszak, a fotográfia" A cikk (CCD-kamerák a
csillagászatban) az 1970 óta kifejlesztett
töltéscsatolt eszközt ismerteti. Itt tartunk: "Egy
csillagászat iránt érdeklődő egy 20-40 cm körüli
tükörátmérőjű távcsővel a kertje végéből...olyan
24 magnitúdós csillagokról készíthet felvételt,
melyeket halványságuk miatt a Palomar-hegyi
5 méteres óriástávcsővel nem lehet
fotólemezen rögzíteni."

Az évkönyv a MCSE, a MTA CSKI, az ELTE
CSTSZ, a Szegedi Csillagvizsgáló, a Budapesti
Planetárium éves beszámolóival zárul.

Mészáros Attila cikke (Napjaink kozmológiája)
kiemelkedő mű. Nemcsak terjedelme (40
oldalnyi), választott témája (az egész
világegyetem), de alapossága miatt is.
Részletes, informatív, alapműként használható:
egy jó ideig! Mert a tudományosan szakszerű
cikk férfiasan bevallja amit a kozmológiában
még nem teljesen tudunk, vagy gőzerővel
kutatunk (sötét anyag mibenléte,
inhomogenitás magyarázata, a kozmológiai és
a Hubble állandó pontos értéke).
Mire megvénülünk - okosabbak leszünk!
(KSZ)


Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták