MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2910

Re: ---== CSILLA #2908 ==---
RE: ---== CSILLA #2909 ==---
meghivo
Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 129.


Dátum: 2002. április 12., 9:38
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 129.


VARGHA Domokosné:
A Konkoly-obszervatórium krónikája.
Emlékek az elmúlt száz esztendőből.

Összeállította: Vargha Domokosné, Csaba
József és Vida Róbert közreműködésével.
Felelős kiadó: Balázs Lajos. A kiadásban
közreműködtek a Magyar Tudománytörténeti
Intézet munkatársai.
Budapest, 2001. Magyar Tudományos
Akadémia Konkoly Thege Miklós Csillagászati
Kutatóintézete. Nyomta és kötötte a Tonyo-
Gráf Nyomdai és Grafikai Stúdió. 159 old. (30
képpel) Ára: 900 Ft.
Konkoly Observatory Monographs No. 3/A.

Megvásárolható a Millenáris Kiállítócsarnok
(Budapest, II. ker. Kisrókus u. 16-20.) Societas
Leonina BT. által működtetett
könyvesboltjában, az Álmok álmodói -
Világraszóló magyarok előcsarnokából nyílóan.

A Svábhegyi csillagvizsgáló könyvtárában
alapos csillagászattörténeti munka is folyik. A
könyvtáros Vargha Magdi lelkes adatgyűjtése
és kutatómunkája már három intézettörténeti
monográfiát is létrehozott.
1992-ben adták ki az elsőt: The role of Miklós
Konkoly Thege in the history of astronomy in
Hungary címmel.
1996-ban jelent meg a: St. Gellert's Hill
Observatory's Chronicle. The Correspondence
of Johann Pasquich and Paul Tittel.
1999-ben (az állami tulajdonba kerülés
százéves fordulójára) nyomtatták ki a: The
Konkoly Observatory Chronicle. In
Commemoration of its Centenary című
nagyalakú (21x30 cm-es) művet.
Mindhárom könyvcím jelzi: ezekben egyetlen
magyar szó sem fordul elő! Még az eleve
magyarul született dokumentumokat is
lefordították angolra.

A mostani (2001-es) könyv anyaga, témája,
illusztrációja, kinézete azonos az 1999-essel:
de ez most magyar nyelvű. Szerencsére nem
az angolra fordítás visszafordítása: hanem az
eredeti magyar szövegek közlése (csak pár
eredeti anyag maradt az eredeti német és angol
nyelven). Szép, jó, tartalmas, érdekes,
szórakoztató. Jellemző dokumentumok,
beszélgetések, számítások, metszetek,
fényképek mutatják be a magyar állam
csillagászatát.

Az első rész Ógyalla alapítását, és az ott zajló
lelkes munkát ismerteti. A távcsövek,
mérőműszerek beszerzését, az észleléseket, a
segédeket, és mellesleg még vagy féltucat
csillagvizsgáló megalapítását szerte a hazában.

A második részben már a magyar államé a
csillagda. A szívinfarktusban 74 évesen
meghaló Konkoly már nem érhette meg Ógyalla
Csehszlovákiához kerülését. A legfőbb
távcsöveket átmentik Budapestre, így az állami
csillagászat nem szakad meg. Fenn a
Normafánál irodaépület, kupolák épülnek. 60
cm-es tükrős távcső érkezik, nagyon aktív
észlelőmunka folyik az 1930-es évektől.

1944-ben váratlan látogatók érkeznek: 600
szovjet katona és 100 ló szállja meg a
csillagvizsgáló építményeit (itt a 78. oldalon
eléggé hátborzongató dolgok olvashatók!).
Csupán ideiglenesen tartózkodnak nálunk,
1991-ben már ki is vonulnak. Addig a
szabadság némi csorbát szenved: cserébe a
hegyet erre a pár évtizedre Szabadság-hegynek
nevezik el.

A másik kellemetlenség: Budapest egyre
nagyobb fényszennyezése. Emiatt 1951-1961
között a Mátra egyik csúcsán új fiók-
csillagvizsgáló épül, az észlelőmunka egyre
inkább Piszkés-tetőre tolódik át. Közben
enyhül a rendszer: átvételi elismervény nélkül
szétáramlik az országba az intézet muzeális
csillagászati óra-és műszergyűjteménye.
Kubának ajándékozhattunk egy 18 cm-es
refraktort 1974-ben (melyet azóta sem állítottak
fel a kubaiak), ugyanezen évtől magyar
csillagászoknak is megengedik a külföldi
munkavállalást. Bár az intézet nagy része már
1956-ban nyugatra távozott!

Tanulmányok, cikkek, levelezések mozaikja
adja ki a magyar profi csillagászat, bizony
meglepő és mulatságos történetét. A
legélvezetesebb sztorik Szeidl Béla igazgató
kedves interjujában olvashatók. A képeken:
Balázs, Detre, Harkányi, Izsák, Konkoly,
Kövesligethy, Lassovszky, Tass. Megszólalnak
a fiatalok is: Ábrahám, Almár, Barcza,  
Grandpierre, Illés, Kolláth, Ludmány, Paparó,
Szabó, Tóth.
Jókedvűen olvassuk végig a könyvet. Mert
minden hivatásos csillagász: olyannyira emberi!
Ezt talán nem mindenki gondolta Róluk!
(KSZ)
Keszthelyi Sándor (Köszö)

   
Kezdőlap | Levelezőlisták