MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2934

Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 135.
Re: ---== CSILLA #2933 ==---
Re: ustokosok koordinata...
Bocsanat!


Dátum: 2002. április 26., 12:37
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 135.


Csillagászati földrajz.
Egyetemi tankönyv.

Írta: Gábris Gyula, Marik Miklós, Szabó József.
Szerkesztette: Gábris Gyula. Lektorálta: Borsy
Zoltán, Érdi Bálint, Köves József.
Budapest, 1998. 7. bővített kiadás, Nemzeti
Tankönyvkiadó, 338 old. Ára: 1756 Ft.

Kapható a könyvesboltokban.

   A könyvet sokszor kiadták: 1988-ban
(először), 1989-ben (másodszor), 1991-ben
(harmadszor) a Tankönyvkiadónál, majd
1993-ban (negyedszer), 1994-ben (ötödször),
és 1996-ban (hatodszor) a Nemzeti
Tankönyvkiadónál.
   Címével és a bevezetőjével ellentétben ("A
csillagászati földrajz nem csillagászat.
Korábban sem volt az, és a jövőben sem kíván
a csillagászati kutatások részese vagy
versenytársa lenni. A csillagászati földrajz
alapvetően földrajzi diszplicína.") én úgy látom:
ez inkább csillagászati munka, mintsem
földrajzi.
   A csillagászatnak csaknem minden
témaköre leírásra kerül: rövid
csillagászattörténet, szférikus csillagászat (a
földi és az égi koordinátarendszerek),
időszámítás, naptár, csillagtérképek, a Föld
mint égitest, a Naprendszer összes nagyobb
égitestének ismertetése, összehasonlító
planetológia, a Tejútrendszer (csillagok,
kettőscsillagok, csillaghalmazok, változók), az
extragalaxisok, a forró Univerzum hipotézis.
   A könyv az egyetemistáknak szóló általános
csillagászati (+picit földrajzi) tankönyv. A 116
darab szövegközi rajza precíz, a szövege
lényegre törő.
(KSZ)
Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták