MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2940

egy o"si napora


Dátum: 2002. május 1., 1:18
Feladó: Kiss Gyula (Sopron) --
Tárgy: egy o"si napora


Üdvözlom a Listatársakat,

s az ősi napórákat firtató /CSILLA 2935/ érdeklődésemre Szabó Gyula érdekes
reagálását /CSILLA 2937/ köszönöm.

A felvetésem onnan ered, hogy nagyon elcsodálkoztam, amikor a Bibliában
ilyesmire bukkantam Királyok 2. könyvében. S ráadásul /nem túl alaposan/
átlapozva Ponori Thewrewk Aurél kitűnő munkáját (Csillagok a bibliában), nem
találtam az alábbi "leletet". Hogy legősibb-e, nem tudom, de jól definiált,
és időben pontosan elhelyezhető Ácház király napórája!

Íme:

2 Kir. 20. fejezet 9 - 11.vers:

a katholikus fordítás:

Izajás azt mondta neki (ti. Hiszkija királynak): " Ez lesz a jel az Úr
részéről annak, hogy az Úr teljesíti azt, amit szólt: Azt akarod-e, hogy az
árnyék előre menjen tíz fokkal, vagy azt-e, hogy visszatérjen ugyanannyi
fokkal?" Hiszkija erre azt mondta: " Könnyű az árnyéknak előre mennie tíz
fokkal! Nem azt akarom, hogy ez történtjék, hanem azt, hogy térjen vissza
tíz fokkal! Erre Izajás próféta segítségül hívta az Urat s az
visszatérítette az árnyékot Ácház napóráján azokon a fokokon, amelyeken már
lement, hátrafelé, tíz fokkal.


a Károli-féle fordítás:

Felele Ésaiás: Ez legyen jeled az Úrtól, hogy ő megcselekeszi ezt a dolgot,
a melyről szólott néked: Előremenjen-é az árnyék tíz grádicscsal, vagy
visszatérjen-é tíz grádicscsal?
És felele Ezékiás: Könnyű az árnyéknak tíz grádicscsal alábbszállani. Ne
úgy, hanem menjen hátra az árnyék tíz grádicscsal.
És könyörgött Ésaiás próféta az Úrhoz, és visszatéríté az árnyékot Akház
napóráján, azokon a grádicsokon, a melyeken már aláment volt, tíz
grádicscsal.

Megjegyzések:
1/ Ácház uralkodása: Kr.e. 734 - 728
2/ A katholikus fordítás egy értelmezése szerint napóra "számlapja"
lépcsőfokokra eső árnyék is lehetett, ezt valószínűsíti a Károli-féle
fordítás is.

NB

Kiss Gyula
Sopron

   
Kezdőlap | Levelezőlisták