MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2955

Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 147.


Dátum: 2002. május 8., 13:45
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 147.


NOWINSZKY László: Fénycsapdázás.

Lektorálta: Mészáros Zoltán és Sáringer Gyula.
Szombathely, 2000. Savaria University Press.
Betűvető Nyomda (Szombathely). 184 old.

  Az 1936-os szerző az agrártudományok
kandidátusa, egyetemi tanár a szombathelyi
Berzsenyi Dániel Főiskolán.
  Ebben a könyvben alaposan, szakszerűen,
komoly matematikai statisztikai apparátussal,
sokoldalúan ismerteti a témakör egyetemes és
hazai történetét, a fénycsapdák típusait, az
éjszakában befogott rovarok fajtáit.

  A mérési eredményeket sokféle hatás
szemszögéből elemzi, ezek közül a legtöbb
csillagászati: a naptevékenység és földi
hatásai, a H alfa flerek hatásai, az ionoszféra
viharoknak, a Nap UV-sugárzás változásának, a
szürkületi fényviszonyoknak és a polarizációs
jelenségeknek, a földi gravitációs erőtérnek
befolyását vizsgálja. Főként (ha van) a Holdnak
többféle hatását: holdfázisok, látóhatárhoz mért
magasság, polarizációja, ekliptikán elfoglalt
helyzete, a Hold földközelségének vagy
földtávolságának időszakai.

  A teljes holdfogyatkozások hatása is
mérhető, értékelhető. Örömmel olvashatjuk a
könyvben a Scutum Csillagvizsgáló
munkatársainak nevét, akik a legutóbbi teljes
napfogyatkozás idején (és az előző, majd
követő éjjelen is) végeztek lepke-észleléseket
is (125-127.old.).

  Ez a legfrissebb, és a legalaposabb
fénycsapdázási könyv. Az észlelt óriási
adattömeg, és nagyon gondos feldolgozása
máris sok eredményt hozott. De nem marad
adósunk a szerző mindazon kérdések
felemlítésével sem, melyek további kutatást
igényelnek.
  Így lesznek még tennivalóink éjszakánként:
ha jó az ég csillagászkodhatunk, ha
nem: figyelhetjük az éjszaka lényeit!
(KSZ)


Keszthelyi Sándor (Köszö)

   
Kezdőlap | Levelezőlisták