MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #2956

Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 148.
elado dobson!


Dátum: 2002. május 9., 11:13
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 148.


PONORI THEWREWK Aurél:
Divina Astronomia.
Csillagászat Dante műveiben.

Tipográfia: Hingyi Gábor. Felelős kiadó: Mizser
Attila.
Budapest, 2001. Magyar Csillagászati
Egyesület kiadása. 96 old. Ára: 896 Ft.

Könyvesboltokban is kapható. Megvásárolható
a Polaris Csillagvizsgálóban (Budapest, III.,
Laborc u. 2/c.) és megrendelhető a Magyar
Csillagászati Egyesület (1461, Budapest, Pf.
219.) postacímén 500 Ft (tagoknak 400 Ft)
piros postautalványon történő megküldésével,
hátoldalon a tétel megnevezésével, vagy
átutalással.

A színes borítókon két szép középkori
festmény. Belül nagyon értékes kutatási anyag:
a középkori világirodalom egyik
legnagyobbjának: Danténak a csillagászati
nézetei tárulnak fel.

Dante 1265-1321-ig élt, a középkor sűrűjében.
A művelt költőt, a nagy tudású írót, a szeretett
Firenzéjéért munkálkodó zsenit kortársai
értékelték: először 1302-ben ítélték
(máglya)halálra, másodszor 1315-ben
gyermekeivel együttesen kapott halálos ítéletet,
csak szökésének és száműzetésének
köszönheti nyughelyét Ravennában. Még
szerencse, hogy honfitársai rehabilitálták: 1965-
ben!

A könyv szerzője az életrajz, a korabeli
csillagászat, az általános világkép, az akkori
filozófia ismertetésével kezdi. Dante nyolc
kisebb művét vizsgálja át: elemzi a bennük
lapuló csillagászati tartalmat.

Ezen új-gyakorlatok után kerít sort a nagy
műre: a Divina Commediára. Bekapcsolja PC-
jét, beállítja az 1300-as évek itáliai egét a
planetárium-programon, mellé teszi az Isteni
Színjáték Babits-féle fordítását. Olvas, és ami
csillagászatot talál, azt elemzi, számítja,
értelmezi, modellezi.
És, rengeteg a csillagászat!  Akár a Pokol,
akár a Purgatórium, akár a Paradicsom tájain
járnak ők hárman (Dante, Beatrice, Ponori): sok-
sok az égi utalás, a csillagászati jelenség, a
mérőszám.
Például: a Föld alakja, mérete, a Naprendszer
bolygói, az ég forgásai, a precesszió, a Tejút,
az állócsillagok, a csillagképek, az okkultációk,
a fogyatkozások, a naptárrendszer, érdekes
együttállások, az ókori csillagászok nézetei,
egy űrbeli képzelt utazás. Minden, amit a 13/14-
dik századfordulón tudtak, azt Dante
belerejtette műveibe, és most (80 éves)
elnökünk kifejti és megmagyarázza.

Értékes munka, érdekes olvasmány.
Megmagyarázhatatlan dolgok is akadnak:
Dante miként lehetett bizonyos a Nap körül
keringő Vénuszban? Honnan tudhatott a déli ég
sokkal fényesebb csillagairól és a Déli Kereszt
(Crux) csillagképről? Honnét szedte, hogy a
Hold túlsó oldalán nincs annyi sötét folt, mint
az innensőn?

Történészek, irodalmárok bőségesen
kielemezték Dante műveit. Most végre egy
csillagász is megtette ezt. Köszönjük PTA!
(KSZ)
Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták