MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3159

Re: Csillagasz szabadegyetem... es tovabb


Dátum: 2002. szeptember 14., 4:39
Feladó: Hódi Gyula --
Tárgy: Re: Csillagasz szabadegyetem... es tovabb


  Barátaim!

  Gyarmathy István a 3148-as számban írta a következőket:
>Javasolnám tehát egy olyan "szabadegyetem" indítását, ahol pl.
ősztől
>tavaszig négy hétvégén fel lehetne eleveníteni, rendszerezni
a
>csillagászattal kapcsolatos tudásunkat az alapoktól kezdve, és
a végén
>egy egy hetes nyári észlelőtábort, ahol az észlelési ismeret
eket lehetne
>a gyakorlatban megtanulni.
  Sajnos a javaslata mindenféle visszhang nélkül elhalt. Azt sem
írta senki,
hogy "de hát ilyen már van, itt és itt volt tavaly is", meg azt sem
, hogy "ááá,
ez úgysem érdekel senkit", de azt sem, hogy "kinek van erre ideje/pé
nze/
kedve?".
  Kár. Nekem tetszett a gondolat, életem során én is tartottam
már több-
ször "ismeretbővítő kurzusokat" a magam közelében levő ér
deklődőknek;
közülünk bizonyára nagyon sokan ismerik az élményt, amikor
sikerül
másokat valami eleinte félt vagy lenézett tárgykörben elvezetni
a hirtelen
feltámadó rácsodálkozásig, a CSILLÁ-n is olvashattunk ilyen
beszámolókat.
  A listára a megfigyeléseim szerint főleg olyanok írnak, akik
az amatőr-
csillagászatot profin művelik, értékes műszereikkel órákat
utaznak éjszaka
egy sötét tisztást és felhőtlen eget keresve, megfigyeléseike
t a többi profi
amatőr elé tárják, akikkel együtt örülnek a zsákmánynak
. Néha még a
manapság folyó tudományos kutatások és adatgyűjtések szám
ára is
hasznosak lehetnek ezek a megfigyelések, de azt hiszem, a lényeg a

ZSÁKMÁNY.
  Én kicsit irigylem ezeket a profikat, de már nem fogok közéjü
k tartozni.
Én már nem megfigyelem az eget, CSAK gyönyörködöm benne. És
mindig
felkapom a fejem, ha a csillagászat vagy űrkutatás bármilyen új
eredmé-
nyéről hallok, mert még ég bennem a kíváncsiság és igyeks
zem az
ismereteimet folyamatosan megújítani.
  Miért untatlak benneteket ezzel? Mert szerintem közöttünk is,
de a
közelünkben élők között is sokan lehetnek, akik nem amatőrc
sillagászok,
hanem "csak" a csillagászat barátai, ahogy magamat is annak tartom.

Én ugyan például kevés Messier-objektumot láttam eddig saját

szememmel, és biztos, hogy halálomig lenyűgözőnek fogom őket
találni,
mégsem érzem magam egy észlelőtábor lelkes profi amatőrei kö

valónak. Azt hiszem, a fent idézett javaslat a magamfajta amatőr

amatőrök összehívására utal, akiknek azért már nem szük
séges el-
magyarázni a meteor és az üstökös közötti különbségek
et, de esetleg
hiányosak - vagy zavarosak - az ismereteink az Oort-felhőről vagy
a
kvazárokról, vagy hogy ma éppen hány holdja is van a Jupiternek.
Az
ilyen beszélgetések nem a megfigyelésről, és sokszor nem is az

amatőrök által megfigyelhetőkről szólnának.
  Fogalmam sincs, hogy az MCSE meghatározó tagjai céljuknak érzi
k-e
a csillagászat barátainak, és egyáltalán a nem megfigyelő csi
llagá-
szoknak a felkarolását, pártolását, összefogását, kinek
mi tetszik. Nem
is az a bánatom, hogy senki nem állt elő rögtön valami konkré
t
javaslattal. De nem hagy békén, hogy senki oda se bajszintott egy
"újrakezdő" amatőr legalábbis érdekes javaslatára. Lehetség
es, hogy
a profi amatőrök szűk közössége fenn kívánja tartani az
elzártságát?
Provokatív kérdés, de állni fogom az ostorozást, csak mozduljon
valami.
Meglehet, hogy nyitott kapukat döngetek; bár úgy lenne.
  Még valami. Feltételezem, sőt meggyőződésem, hogy a csilla
gászat
iránt érdeklődők eme egyetlen általam ismert országos társa
dalmi
szervezete a céljai közé sorolja az általános csillagászati
ismeret-
terjesztést. Ez többé-kevésbé egyet jelent a csillagászatot
kedvelők
vagy MEGértők táborának lassú, de folyamatos szélesítésé
vel.
Egyszer már olvastam hozzászólásokat arról, hogy nálunk meg
a
környező országokban mennyit tanulnak középiskolások a csilla
gá-
szatból. Keveset. Jól ismerek olyan érettségizett, értelmes é
s kellően
művelt fiatal embert, akinek nagyságrendi fogalma sem volt a Nap és
a Föld méreteinek arányáról, vagy a Nap-Föld és Föld-Hold
távol-
ságokról. Nem hiszem, hogy különleges eset volna. Majd' hetente

láthatunk országos tévékben vagy újságokban a csillagászati
alap-
ismeretek hiányáról árulkodó, hajmeresztő ostobaságokat,
amiket
az emberek nyomban meg is tanulnak. Az Egyesület, szervezetének
súlyát és az őt elismerő szakemberek tekintélyét latba vetv
e próbált
már jobbítani ezen bajon? Ha nem, nem kéne valamit legalább meg-
próbálnunk? Nem lenne méltóbb hozzánk, ha erre gyűjtögetné
nk
ötleteket és lehetőségeket, mint hogy értelmetlenül arról
vitat-
kozunk, ki kit bombázott igazságosan?
  Nem, nem akarom a világot megváltani. Az ember életének
értelméről sem vallok magasztos elveket. De, bevallom, azt reméle
m,
hogy ez a közösség nem csak egy úri klub, ahol időtöltésbő
l el-
cseveghetünk egymással. Azt remélem, hogy még sokakban meg-
lelhető az a szándék, hogy az űr látványosságaiból máso
knak is
megmutassa, amit felfedezett, és ehhez az is szükséges, hogy
barátságosan fogadjuk a járatlanabbak érdeklődését, vagy
társaink
javaslatát. Én megfontoltam és hasznosnak érzem Gyarmathy
István ötletét, így most vettem magamnak a bátorságot, és
felhívtam
erre a Ti figyelmeteket is. Ennyi a legkevesebb.
  Elnézést kérek mindenkitől, akinek próbára tettem a türe
lmét. Az
ellenvéleményeket és észrevételeket természetesen "magánban
" is
fogadom.

Üdvözlettel:  Hódi Gyula
(40 éves budapesti programozó, a csillagászat őszinte barátja)   
Kezdőlap | Levelezőlisták