MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3211

csillagaszati programajanlo novemberre
Rádijótávcső


Dátum: 2002. október 11., 12:55
Feladó: Rezsabek Nándor --
Tárgy: csillagaszati programajanlo novemberre


A 2002. év a 19?20. század fordulóján az ott folyó napmegfigy
elésekről
országos, sőt világhírnévre szert tett kalocsai Haynald Obsze
rvatórium
alapításának 125., és az egykori igazgató Fényi Gyula jezsu
ita csillagász
halálának 75. évfordulója.

Ez alkalomból

CSILLAGÁSZATI KIÁLLÍTÁS, ELŐADÁS ÉS TÁVCSÖVES BEMUTAT
Ó

kerül megrendezésre

2002. november 2. és 8. között

a kalocsai Tiszti Klubban
(Kalocsa, Szent István kir. u. 38.).

A rendezvény házigazdája a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató
Kht. Tiszti
Klubja, a szervezők pedig a Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE)

Csillagászattörténeti Szakcsoportja, az MCSE Kiskun Helyi Csoport
ja és a
Neptunusz Amatőrcsillagász Kör, valamint a Bács-Kiskun Megyei Ö
nkormányzat
Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Inté
zete.

A rendezvény szakmai támogatója az MCSE és az Országos Műsz
aki Múzeum.

A részletes program:
Megnyitó: 2002. november 2. 17:00 óra.

Előadás: 2002. november 2. 17:15 óra: Bartha Lajos csillagászat
történész
bemutatja az Obszervatórium történetét és Fényi Gyula munká
sságát.

Távcsöves bemutató: 2002. november 2. 18:30 óra: A Magyar Csill
agászati
Egyesület Kiskun Csoportja és a Neptunusz Amatőrcsillagász Kö
r saját
távcsövei segítségével bemutatja az aktuális égbolt lát
nivalóit (bolygók,
kettőscsillagok, mély-ég objektumok).

Kiállítás: 2002. november 2?8.: A kiállításon bemutatásra
kerülnek az
Országos Műszaki Múzeumból kölcsönkapott, egykor itt haszná
lt műszerek;
bemutatásra kerül az Obszervatórium története és Fényi Gy
ula életútja;
valamint a térség jelenlegi csillagászati élete.

A belépés díjtalan, minden kedves érdeklődőt sok szeretette
l várunk!

További információ: MCSE Kiskun Csoport, Neptunusz Amatőrcsilla
gász Kör
Tel.: (30) 3744-222, (30) 394-8154, E-mail:   Internet:
http://kiskun.mcse.hu

Rezsabek Nandor

   
Kezdőlap | Levelezőlisták