MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3274

Re: Leonidak
Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 155.
Aktív Leonidák...


Dátum: 2002. november 20., 9:10
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 155.


Szombathelyi tudós tanárok. 2.

Szerkesztette: Köbölkúti Katalin. Lektorálta:
Abonyi Iván. Szabó T. Attila előszavával.
Szombathely, 2002. Berzsenyi Dániel Megyei
Könyvtár kiadása.
Technikai előkészítés: B.K.L. Kiadó
(Szombathely), SÁBA DRUCK nyomda
(Sárvár), 218. old. 500 pld.

A könyvesboltokban kapható. Megrendelhető a
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár (9700,
Szombathely, Antall József tér 1.) címén is.

A könyv hat tudós-tanár: Kunc Adolf, Edelmann
Sebő, Gáyer Gyula, Valder Gyula, Pákay
(Pauer) Arnold, Náray-Szabó István életét,
munkásságát, irodalmát mutatja be más-és
más szerzők tolla által.

Ebből a csillagászkodó Kunc Adolf érdekes
nekünk. Hegyhátsál nagy szülöttje, aki 1841-
1905 között élte érdekes életét. Horváth József
könyvtáros és Molnár László tanár ismerteti őt
a kötet 12-39. oldalain.

Hegyhátsál, Csorna, Keszthely, Szombathely,
Jászó, Pest, Herény, Türje munkás életének
főbb helyei. Tanuló, tanár, a szombathelyi
főgimnázium igazgatója, a természettani
szertárak őre és fejlesztője, a messzeszóló
telephon egyik legelső kísérletezője, az első
magyar Foucalt-inga-bemutató megszervezője,
3 éven át a Szabadelvű Párt országgyűlési
képviselője, a Mathematikai és Phisikai
Társulat megalapítója. Még a keszthelyi
főgimnázium fizikai szertárát is felszereli Kunc:
egy színképelemzőt és egy teleszkópot maga
ajándékozott a keszthelyieknek éppen 100
évvel ezelőtt. Remélhetően a csillagászati
műszerek még ma is megvannak!?

Kunc sokszínű életét -ha szőrmentén is -
áthatja a csillagászat szeretete. Ő tanítja a
természettudományokra a Gothard testvéreket.
Sokszor rándul ki később a herényi
csillagvizsgálójukba. Meteorológiai és
csillagászati észleléseket is végzett.
Csillagászati munkákat is írt (a könyv 181-188.
oldalain közli Kunc műveit, és a róla szóló
írásokat 78 tételben). Több nyugat-európai
csillagdát meglátogatott. Nála a csillagászat
ismeretterjesztési, oktatási, és megfigyelési
oldalai szerves egységben voltak.
(KSZ)
Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták