MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3278

Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 156.
Regi magyar leonidak


Dátum: 2002. november 22., 10:28
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 156.


FIZIKA - MODERN FIZIKA.

Írta: Gulyás János, Honyek Gyula, Markovits
Tibor, Szalóki Dezső, Varga Antal.
Alkotószerkesztő: Tomcsányi Péter.
Szakmailag ellenőrizte: Gnadig Péter, Szabó
Kálmánné.
Budapest, 2001. 5. kiadás (eredeti: 1996)
Műszaki Könyvkiadó. Oláh Nyomdaipari KFT.
nyomda. 240 old. Azonosító száma: CA 0048.
Calibra könyvek.

Kapható a könyvesboltokban,  
jegyzetboltokban, a Műszaki Könyvkiadó (1033,
Budapest, Szentendrei út 89-93. e-mail:
 címén.

A gimnáziumok teljes fizikaanyagát tartalmazó
négykötetetes tankönyvcsalád (Mechanika,
Optika és hőtan, Elektromosság és
mágnesség, Modern fizika) utolsó kötete.
Ebben is a legutolsó rész a: Csillagászat (179-
240. old. között). Ezen a bő hatvan oldalon van
elbeszélve az asztronómia tudománya az
elejétől a végéig.

Rövid, de érdekes csillagászattörténet.
Apróbetüs, azaz csak olvasásra ajánlott csak,
felelni ebből nem kell. Azután az égbolton való
tájékozódás alapjai, a főbb csillagképek
felkeresése kb. 4,5 hmg-s csillagtérképek
segítségével. A naptár. A Naprendszer főbb
jellemzői, az egyes bolygók fényképeivel.
Kisbolygók, üstökösök, meteorok.

Nagyon röviden a csillagok jellemzői,
energiatermelésük, és fejlődésük. Majd szűk 3
oldalon a világegyetem és a Naprendszer
kialakulásának "mindtegy 18-23 milliárd éves"
története (1996-ban írták a könyvet!).

Egy elég bő űrkutatás történeti rész zárja a
kötetet: Ciolkovszkijtól Farkas Berciig. Itt
mosolyogtató tervek vannak: az oroszok 2002-
re Föld körüli pályára állítják a MIR-2
űrállomást, ugyanakkor az amerikaiak ALFA
űrállomása pedig már teljes kiépítettségében
üzemelhet majd.

Mindenesetre a tankönyv különösebb hibák
nélküli, megfelelően illusztált. Az elmúlt fél
évszázad ideológiailag kicsit irányított fizikai és
csillagászati elméletei helyett: már a modern
tudomány került feldolgozásra.
(KSZ)
Keszthelyi Sándor (Köszö)


   
Kezdőlap | Levelezőlisták