MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3326

75 eve hunyt el
Egy kis univerzum bemutató.
C/2002 X5
C/2002 X5


Dátum: 2002. december 20., 12:07
Feladó: Várhegyi Péter --
Tárgy: 75 eve hunyt el


FÉNYI GYULA S. J.; Sopron,1845. jan. 8. - Kalocsa, 1927. dec. 21. Családi neve
FINCK, a család több leszármazottja ma is ezt a nevet használja. Jezsuita
csillagász, felvételét érettségije után kérte a rendbe. Innsbruckban tanult,
1880 - 82 között a kalocsai Haynald Obszervatóriumban Karl Braun tanítványa és
asszisztense. 1885-ig pozsonyi tanár, ezután 1913-ig a kalocsai Obszervatórium
igazgatója, nyugalomba vonulása után 1917-ig folytatta észleléseit, az adatok
feldolgozásán haláláig dolgozott. Kalocsán elsősorban a protuberanciák
megfigyelésével foglalkozott, e téren nemzetközi hírnevet szerzett. A
protuberanciák sokoldalú vizsgálata a fotografikus észlelések elterjedéséig
egyedülálló volt. Különösen jelentősek a protuberanciák mozgási sebességére és
alakváltozásaira, valamint a térbeli és időbeli változásaikra vonatkozó
adatsorozatai. Észleléseit a Haynald Obszervatórium Publikációi-ban, és számos
szakfolyóiratban adta ki. Szórványosan üstökös és meteor észleléseket is
végzett. Elsőként észlelt spektroszkópikusan egy napkitörést. Foglalkozott
meteorológiával, elsők között keresett magyarázatot a sztratoszféra
kialakulására, valamint a naptevékenység és a felsőlégkör összefüggéseire.
Számos tudományos társaság választotta tiszteletbeli és vezetőségi tagjai
sorába: 1898-ban az Astronomische Gesellschaft rendes, 1902-ben az Accademie
Pontificie dei Nouvo Lincei levelező, 1904-ben az Instituto Solare International
(Montevideo) igazgatósági, 1909-ben a Societá degli Spettroscopisti Italiani
levelező, 1916-ban az MTA levelező tagja. 1905-ben a spanyolországi
napfogyatkozás expedíció meghívott irányítója.

Forrás:
Bartha Lajos: MAGYAR CSILLAGÁSZOK LEXIKONA

Szoboszlai Endre írása:
http://iris.elte.hu/mcse/methir/fenyi.html
Fényi Gyula csillagászati munkássága:
http://www.kfki.hu/~tudtor/tallozo1/kalocsa2.html#fII832
Képek az idei kalocsai emlékkiállításról:
http://kiskun.mcse.hu/fotogaleria/20021102_fenyi/index.html
A róla elnevezett kráter a Holdon:
http://esztergom.mcse.hu/magyar/fenyi.html
A róla elnevezett jezsuita gimnázium honlapja:
http://www.jezsuita.hu/fenyi/
benne a csillagvizsgáló:
http://www.jezsuita.hu/fenyi/hirek/tavcso.html
Emléktábla Sopronban, a Szentlélek utcában:
http://index.sopron.hu/bcs/S_Sztlelek3b.jpg

Bartha Lajos: Fényi Gyula emlékezete című könyve megvásárolható a Polarisban:
http://polaris.mcse.hu/polaris-bolt/?bookskategoriaId=8

Várhegyi Péter

   
Kezdőlap | Levelezőlisták