MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3367

Csillagistenekkel Szazhalombattan
Hello!
Csillagaszati kereso az Interneten


Dátum: 2003. január 16., 16:33
Feladó: Rezsabek Nándor --
Tárgy: Csillagistenekkel Szazhalombattan


2002. január 15-én Maróti Tamás jóvoltából, Bartha Lajoss
al az MCSE
Csillagászattörténeti Szakcsoportjának vezetőjével és Tam
ás fiával közösen
leautóztunk Százhalombattára, ahol a Matrica Múzeumban megrende
zett
"Csillagok és Csillagistenek" című időszaki kiállítást te
kintettük meg, és
meghallgattuk a kiállításhoz kapcsolódó utolsó, Bartha Lajo
s által tartott
előadást.
A Pásztor Emília régész-csillagász által rendezett kiállí
tás témája az
archeoasztronómia,  azaz  a  csillagászati  régészet  volt.  Má
r  a terembe
történő  belépéskor  megkaptuk az első impulzust: a bejár
at a legismertebb,
és laikusok körében is közkedvelt archeoasztronómia emléket
, az dél-angliai
Stonehenge    kőoszlopait   stilizálta.   Utána   egy   egyenes,
 kövekkel
szegélyezett, homokos úton haladhattunk egy másik emlékhez, a s
véd Rösaring
Naphoz  vezető, vallási célzatú sétányának nyomán. Az ü
veges tárlókban ezen
kívül  láthatók  voltak régészeti feltárások során el
őkerült, csillagászati
motívumokat  is  rejtő  tárgyak és eszközök, a kiállítá
si terem falán pedig
színes  fotókon  mutatták  a többi híres megalitot, asztronó
miai célokat is
szolgáló  templomot,  és  egyéb  emléket,  valamint  bősé
ges magyarázatokat
kaptunk a szakterület legfontosabb ismérveiről is.
Az előadásra érdeklődőkkel félig megtelt teremben Bartha La
jos hozta a
Kiskun   Csoport   rendezvényein  szerencsére  már  többször
megtapasztalt
formáját  és  profizmusát.  A  biztos  tárgyi tudás, a sok
évtizedes előadó
tapasztalat,  és az a klasszikus íz, ami előadásait jellemzi, m
a már sajnos
kiveszőben  van.  Itt  viszont ezúttal is mind-mind jellemzője vo
lt az idén
már  hatvanadik  éve észlelő, és 55 éve MCSE keretekben tev
ékenykedő Bartha
előadásának.  Mindehhez  ezúttal is hozzájárult az ezen sor
ok íróját mindig
lenyűgöző, egyedi humorral átitatott, anekdotaszerű közbeté
tek beépítése. A
téma  ezúttal  a "Középkori magyar csillagmegfigyelések" volt
ak. Halhattunk
az  egykor  rémületet  okozó  üstökösökről,  a csodás
égi jelnek tekintett,
nappal  is  látható  objektumokról  (Vénusz),  nóvákról  
és szupernóvákról,
valamint    a    csillagászati   kronológia   alapját   jelentő
  nap-   és
holdfogyatkozásokról   ?   mindezeket   az  eredeti  magyar  feljeg
yzésekre
alapozva,  megmutatva  azt,  hogy  a  magyarság  sokszor viharos tö
rténelme
ellenére  során mindig voltak olyanok, akik egyszerű emberként,
vagy művelt
hivatalnokként, tisztviselőként deákként vagy papként az é
gre tekintettek.
A  hazafelé  tartó  autóút  előtt  a  kellemes  délutáni
programunkat
stílszerűen   egy   gyönyörű  Hold - Szaturnusz - Elnath  (bé
ta  Tauri)
együttállás  észlelésével  zártuk.  A kiállításró
l a Meteor 2003/1. számban
Bartha Lajos tollából is olvashattunk egy írást.

(A kiállítás március 31-ig tekinthető meg.)

Rezsabek Nándor
MCSE Kiskun Csoport


   
Kezdőlap | Levelezőlisták