MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3417

Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 187.
Halley Csillagászati Egyesület


Dátum: 2003. február 12., 15:32
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 187.


DALOS Endre:
Az én világom.  2.  A Tejútrendszer.
A Draco különkiadása.

Írta, készítette és összeállította: Dalos Endre. Átnézték, ellenőrizték, javították: Szabadi
Péter és Vígh Lajos. További segítők: Dalos Ildikó, Fleisz Krisztina, Imre Erzsébet,
Kész László, Rózsás József.
Bóly - Paks, 2002. Paksi Duna Center Therm (Paks), Új Faváz KFT. (Bóly) nyomda,
160 old. Ára: 700 Ft.

Megrendelhető Dalos Endre (7030. Paks, Építők útja 22. e-mail:  
tel: 75/314-551) címére piros pénzesutalványon küldött 700 Ft-ért cserébe.

Újra egy amatőrcsillagász ír: amatőrcsillagász barátainak. Most egy hézagpótló
témakörben. A hazai csillagászati könyvek nagy része: vagy az időben és térben távoli
extragalaktikus térrel foglalkozik, vagy a Föld közvetlen környezetében található
naprendszerbeli égitestekkel. Ám a két (agyoncsépelt) véglet között van egy árva
objektum, amelyet mind elhanyagolnak, ami senkit sem érdekel: ez egy átlagos
galaktika, magyarul: tejútrendszer. Sok ilyen van a kozmoszban, ezek közül egyik
nekünk olyan kedves (mert benne vagyunk, jól elrejtve), hogy ezt a tejútrendszert mi
így hívjuk: a Tejútrendszer!

Könnyű objektum, mert aki kicsit is sötét ég alá téved: látja, hogy ott húzodik ezüstös
sávja az égboltozaton át. Sőt, minden ami az égen van (leszámítva a szabadszemes 7
bolyongó égitestet és az Andromeda-ködöt, no meg a Triangulum-ködöt), tehát minden
ami az égen látható: az a Tejútrendszerben van.

A könyv részletesen végigveszi ezeket: a sokféle méretű, fényű, hőmérsékletű, korú,
távolságú, nevű, fizikai tulajdonságú egyes csillagot. A kettős és többes csillagokat. A
változó fényű csillagok ezreit, százféle fajtáját és alfajtáját. Aztán a mélyegeket:
csillagtársulásokat, nyílthalmazokat, gömbhalmazokat, planetáris ködöket, reflexiós
ködöket, világító ködöket, szupernóva-maradványokat, sötét ködöket.

Közben érdekességek csillagképekről, csillagászokról, csillagvizsgálókról, olvasmányos
élettörténetekkel. Illusztrálva: rajzokkal, képekkel, keresőtérképekkel, fénygörbékkel,
fordításokkal, mini-katalógusokkal (Messier, NGC, IC). Az egészet áthatja az
amatőrcsillagászat szeretete, az ég megismerése, és az égi objektumok
megkeresésének, megláttatásának elősegítése. Nézzed meg a saját szemeddel,
kisebb-nagyobb távcsöveiddel azt a sok szépet, amit a csillagászok kutatnak!

Dalos Endre a Draco negyedéves amatőrcsillagászati lapot szerkeszti. Elöször 1979-
1987-ig, majd 1993 óta napjainkig rendszeresen kiadja az érdeklődő amatőröknek a
folyóiratát. Úgy ír, hogy mindenki, főleg az általános és a középiskolások is megértsék.
A lap belső melléklete "Az én világom" címmel mindig előhozott egy-egy jobban
feldolgozott témát. Most ezeket ebbe a kötetbe összegyűjtve, egybeszerkesztve teszi
elénk: íme ilyen (sokszínű, változatos, és gyönyörű) a Tejútrendszerünk!

Munkáját sokan segítették: Bartha Lajos, Hevesi Zoltán, Juhász Tibor, Kiss László,
Szabó Sándor, Szentmártoni Béla, Szőke Balázs, Vadász Pál cikkei, sok-sok magyar
amatőr neve, és persze sok külföldi szerző is olvasható itt. A munka nagy részét persze
Endre bátyánk vállalta, mindent összeszedni, megrostálni, benne hagyni a lényeges és
az érdekes dolgokat.
Nem dicsérem tovább, mert még elbízza magát. Egyetlen mondat csak:
Dalos Tejútrendszere - a magyar Burnham!
(KSZ)
Keszthelyi Sándor (Köszö)   
Kezdőlap | Levelezőlisták