MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3440

Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 193.


Dátum: 2003. február 26., 12:25
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 193.


A magyar térképészet nagyjai.
Lipszky János (1766-1826).
Mikoviny Sámuel (1700-1750).
Tudományos emlékülések előadásai és kiállítási
katalógus.

A tanulmányok szerzői: Friedrich Albrecht, Barta
János, Bartha Lajos, Czigány István, Danku
György, Deák Antal András, Jankó Annamária,
Kardos József, Mélykúti Gábor, Németh József,
Papp-Vary Árpád, Pászti László, Plihál Katalin,
Reisz T. Csaba, Soós István, Sváb János, Török
Enikő, Vargha  Domokosné, Vinkovics Márta,
Zachar József, Zsámboki László.
Klinghammer István előszavával.
Budapest, 2001. Országos Széchenyi Könyvtár,
Osiris Kiadó, Dürer Nyomda KFT. 305 old.
(82 fényképtábla) Ára: 2700 Ft.
LIBRI DE LIBRIS és A MÚLT KIEMELKEDŐ
MAGYAR TUDOMÁNYOS SZEMÉLYISÉGEI
sorozat.

Kapható az Országos Széchenyi Könyvtárban is.

A szép kiállítású könyv két emlékülés előadásait
rögzíti. A Lipszky emlékülés 1998. december
14-én volt, a Mikovinyié 2000. március 23-án.
Két geodéta-csillagásznak állít emléket. Mindkét
tudós csillagászati képzettségű volt, számos
csillagászati megfigyelést is végzett, neves
csillagászokkal tartott kapcsolatot. A történelmi
Magyarország pontos feltérképezésében is
csillagászati módszereket (és műszereket)
használtak.

Mikoviny és Lipszky mellett Marsigli, Zach,
Triesnecker, Bogdanich, Hell, Leisganig, Littrow
csillagászok szerepelnek. A 18-dik századi
holdfogyatkozások, csillagfedések,
jupiterhold-jelenségek, Merkúr-átvonulás segítik
a földrajzi helymeghatározást. A könyv 209.
oldalán érdekes összehasonlítás olvasható a
teljes holdfogyatkozások pontosságáról: a
magyar amatőrcsillagászok 1997. szeptember
16-i észleléseit elemzi, és veti össze a régi
korokéval.

Több csillagászati tanulmány van a könyvben.
Bartha Lajos: Bogdanich Imre Dániel
felsőgeodéziai méréseinek eredményei Lipszky
Magyarország-térképének tükrében. Ugyancsak
ő: Mikoviny Sámuel asztrogeodéziai méréseiről.
Vargha Domokosné: Zách János Ferenc szerepe
Lipszky Magyarország-térképének
megszületésében. Utóbbiban Zách 20 eredeti
levelének részletei olvashatóak. A többi
tanulmány is sok csillagászati és földmérési
érdekességet rejt.
(KSZ)

Keszthelyi Sándor (Köszö)
   
Kezdőlap | Levelezőlisták