MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3447

Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 200.
Tavaszi szunet


Dátum: 2003. március 4., 9:05
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: Csillagaszati ko(szo)nyvismertetesek 200.


GRANDPIERRE Attila:
Az élő Világegyetem könyve.

Budapest, 2002. Válasz Könyvkiadó, Heti Válasz
Lap-és Könyvkiadó KFT. Alföldi Nyomda RT.
311 old.  Ára: 2850 Ft.
ÉLET-VILÁG sorozat. 2.

Kapható a könyvesboltokban.

Ha megnézzük, hogy ki írta a könyvet: nem leszünk
okosabbak. Mert, egyrészt az író a hazai avantgard
művészet nagy alakja, a VKH (Vágtázó Halottkémek)
együttes frontembere. Mágus, sámán, magyar táltos,
költő, zeneszerző, dalszövegíró, a jó hangulatú
koncertek énekese. Másrészt  viszont ugyanez a
szerző profi csillagász, nemcsak csillagász szakon
végzett, de napi munkáját a Magyar Tudományos
Akadémia Csillagászati Kutatóintézetének
tudományos főmunkatársaként végzi a Svábhegyen.

Nézzük inkább: magát a könyvet. Azt a csillagász írta,
és végig csillagászati témájú. A Napról, a napfizikáról,

az évkörről, a Holdról, az égitest Földről, a
Világegyetemről, a csillagok fejlődéséről, a galaxisok
kialakulásáról, a fizikai törvényekről, a gravitációról,

az időről, az öröklétről, a dimenziókról szól. És az
életről, az intelligens lényekről, az információ
keletkezéséről és terjedéséről. A könyv
tartalomjegyzéke megtekinthető a szerző honlapján:
http://www.zene.net/grandpierre/

A Világegyetem legáltalánosabb létformája: az élet!
Minden él. Minden élőlény. Élőlény a Nap, és
mindent élővé tesz, amire csak rásüt. Élőlény a
Föld is. Élnek más égitestek is. Él maga az anyag
is. Az atomoknak (azok is élnek) és az egész
természetnek ösztönei vannak, ösztönösen
viselkednek. Maga az egész Világegyetem is: egy
nagy élőlény! - írja Grandpierre.

Nem a szokásos természettudományos módon
bizonyítja mindezeket: csak lendületesen mondja
és mondja, illetve írja és írja, szuggerálja, meséli,
kántálja, énekli, elhiteti az olvasóval: így van,
hidd el, ugye elhihető, hiszen olyan szép! Elmondja
többször is, elmeséli más nézőpontból, újabb
hasonlatokkal, köznapi példákkal, egyszerű,
közérthető szavakkal, mágikusan, egyre szebben,
egyre emelkettebben, mint egy révületbe esett
sámánhoz illő.

A könyv szokatlanul nagy feltűnést keltett a hazai
közéletben 2002 nyarán. A könyvpiac sikerlistáinak
élére került. Napilapoktól, a bulvárlapokon át,
komoly szakfolyóiratokig mind kedvezően
ismertették. Magyarország (még) olvasó lakosai,
közgondolkodói, kritikusai, humán érdeklődésű
emberei nagy szeretettel fogadták táltos-csillagászunk
könyvét!

Végre nem egy hideg, céltalan, és nagyrészt
élettelen, nekik érthetetlen világ veszi körül
őket ---hanem egy élettel teli, célszerűen
berendezett, értelmes és érthető kozmoszt
vehettek kezükbe. Amelyet remekül átlátnak,
megérthetnek. Amihez érzelmekkel viszonyulhatnak.
Amelynek ők is olyan fontos, központi részei. Ez a
Világegyetem mindenkinek sokkal jobban tetszett!
Persze ezen könyvről (és az Univerzumról)
szaktudós társai talán más véleménnyel vannak.
De hát: nem vagyunk egyformák! Szerencsére...

Megható, hogy a háttérben, megint, felsejlik az Atya
alakja és szerepe. Apja mindenkinek volt. Mindenki
kapott tőle valamit: vagyont vagy adósságot, dús
hajat vagy elálló füleket, emberi tartást vagy jó
vicceket, szeretetet vagy szigort. A szerző az atyjától
ajándékba: egy teljes kozmológiai rendszert kapott!
Igen, az alapvető elgondolások Grandpierre K. Endrétől
származnak: és amikor megvolt a fia, évtizedeken át
beszélgetett vele, kitaníttatta csillagásznak, noszogatta
a könyv írására, hogy a fiú végre közzétehesse ezt a
nagy művét!
Melyre évezredek óta vár a Világ(egyetem) !

(KSZ)

Keszthelyi Sándor (Köszö)

   
Kezdőlap | Levelezőlisták