MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3498

Evfordulok - aprilis 8


Dátum: 2003. április 7., 15:54
Feladó: Piriti János --
Tárgy: Evfordulok - aprilis 8


35 éve, 1968. április 8-án hunyt el Harold Delos BABCOCK, amerikai
csillagász, a Mount Wilson Obszervatórium munkatársa. Az atomi színképek
precíz laboratóriumi vizsgálata során azonosított több "tiltott"
vonalat, és felfedezte az oxigén új izotópját. A Nap színképében több
mint 22 ezer vonal pontos helyét mérte meg a látható, az infravörös és
az ultraibolya tartományban. Fiával (Welcome Babcock) feltalált
napmagnetográfjuk segítségével megállapították a Nap mágneses pólusainak
periodikus felcserélődését.

-----

80 éve, 1923. április 8-án hunyt el Heinrich Valentin ERFLE, német
optikus. 1909-től a jénai Zeiss Művek teleszkóp-részlegében dolgozott,
1918-tól a vezetője volt. Számos fajta, elsősorban katonai célú optikát
fejlesztettek ki, emellett elméleti optikai munkássága is jelentős volt.
Az amatőr csillagászok körében a nagy látószögű Erfle-okulár kapcsán
ismert a neve.

-----

542 éve, 1461. április 8-án hunyt el Georg PEUERBACH, német csillagász.

PEUERBACH, GEORG; *Peuerbach, Felső - Ausztria, 1423. máj. 30. - + Bécs,
1461. ápr. 8. (Családi neve AUNBECK.) A korai reneszánsz egyik jelentős
csillagásza és matematikusa, a bécsi Egyetem tanára. Legfőbb céljának
tekintette Ptolemáiosz műve (Megalé szüntaxisz = Almageszt) latin
fordításának javítása és az adatok hibáinak kiküszöbölése volt, ennek
során ismerte fel a geocentrumos rendszer hibáit. Újformájú műszereket
tervezett és készített. Regiomontanus és Hans Dorn mestere, V. László
magyar és cseh király udvari csillagásza. Baráti kapcsolatban volt Vitéz
János nagyváradi püspökkel, elküldte számára a "quadrans
geometricus"-nak nevezett szögmérő műszerét, és Nagyvárad feltételezett
földrajzi hosszúságára számolta a fogyatkozás - számításokra szolgáló
táblázata egyik változatát. (Ezért nevezték ezt a táblázatot "Tabulae
Waradiensis"-nek.) Vitéz János nagyváradi tudós körébe hívta, de
Peuerbach nem akart Bécsből távozni, és maga helyett Regiomontanust
ajánlotta. Jelentős szerepe volt a reneszánsz magyarországi
csillagászatának kibontakozásában. Műveit 1514.ben adta ki Georg
Tanstetter nyomtatásban.
Fm.: Tanulmány a tavaszpont eltolódásáról, a bolygók távolságáról és
nagyságáról. - Értekezés az 1456.-évben feltűnt Halley-üstökösről és
távolságának meghatározásáról. - A bécsi meridiánra kimunkált
fogyatkozások táblázata. Tabulae eclipsium super Meridiani Viennesi
címen Regiomontanus nyomtatta ki.

(Bartha Lajos - Könnyű József - Pischné Könnyű Edina: Magyarországi
csillagászok életrajzi lexikona - 1999)

-----

271 éve, 1732. április 8-án született David RITTENHOUSE, amerikai
feltaláló és csillagász. A Pennsylvania Egyetem csillagászat-professzora
volt, Amerikában ő alkalmazott először pókháló-szálkeresztet az
optikákban. 1769-ben a Vénusz-átvonulás megfigyelése során ő is
megállapította, hogy a bolygónak légköre van.

-----

   
Kezdőlap | Levelezőlisták