MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3509

Evfordulok - aprilis 14.
uj galeriakepek
Tavcsoves bemutato Szegeden
Tavcsoves bemutato Szegeden
Ismét Naprendszer-tura Esztergomban


Dátum: 2003. április 13., 16:13
Feladó: Piriti János --
Tárgy: Evfordulok - aprilis 14.


211 éve, 1792. április 14-én hunyt el HELL Miksa.
A bécsi egyetemen tanult, Lőcsén, majd 1752-től a kolozsvári jezsuita
kollégiumban tanított matematikát és csillagászatot. 1755-ben királyi
csillagásznak nevezték ki Bécsbe, ahol az egyetemi csillagvizsgáló első
igazgatója lett. 1769-ben a dán és a norvég király felkérte a Vardö
szigetére tervezett expedíció vezetésére. Az utazás célja a Vénusz Nap
előtti átvonulásának megfigyelése volt. Hell és Sajnovics János 1769.
június 3-án sikeresen észlelték az eseményt, amelynek alapján nagy
pontossággal meg tudták határozni a Nap parallaxisát Halley módszerével.
További jelentős eredménye a földrajzi koordináták meghatározásához
adott módszere. Magyarországon az egri, a budai és a gyulafehérvári
csillagvizsgáló épült az ő tervei alapján és segítségével.

Továbbiak: Magyar csillagászok életrajzi lexikona
http://kiskun.mcse.hu/cikkek/lexikon/csill_lex_e-h.html#hell

-----

127 éve, 1876. április 14-én született TASS Antal magyar csillagász.
1899-ben Ógyallán lett adjunktus, ahol 1916-ban Konkoly Thege halála
után igazgatóvá nevezték ki. Többféle vizuális fotométerrel végzett
megfigyeléseket változócsillagokról, 1908-ban pedig megkezdte az égi
egyenlítőtől délre fekvő csillagok katalogizálását. A világháború után
nagy szerepe volt az ógyallai csillagvizsgáló műszereinek és
könyvtárának Magyarországra kerülésében, és a budapesti csillagvizsgáló
megalapításában.

Továbbiak: Magyar csillagászok életrajzi lexikona
http://kiskun.mcse.hu/cikkek/lexikon/csill_lex_p-t.html#tass

-----

98 éve, 1905. április 14-én hunyt el Otto Wilhelm von STRUVE német
csillagász. 1847 és 1862 között az orosz vezérkar csillagászati
tanácsadója és a geodéziai munkák vezetője volt. 1862-től a pulkovói
csillagvizsgáló igazgatójaként a sztellárasztronómia Greenwich melletti
második legfontosabb bázisává tette az intézetet. 1881-ben a világ
legnagyobb (30"-es) refraktorával rendelkezett. 1841-ben újra
meghatározta a precesszió állandóját, az 1851. évi napfogyatkozás
alkalmával bebizonyította, hogy a protuberanciák a Naphoz tartoznak.

-----   
Kezdőlap | Levelezőlisták