MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3545

Meteor
átvonulás
uj kepek
Evfordulok - majus 6.


Dátum: 2003. május 5., 23:17
Feladó: Piriti János --
Tárgy: Evfordulok - majus 6.


87 éve, 1916. május 6-án született Robert Henry DICKE amerikai fizikus
(+ 1997). A negyvenes évek elején a MIT kutatócsoportjában dolgozott a
mikrohullámú radar fejlesztésén. 1944-ben megépített mikrohullámú
radiométere a modern rádióteleszkópok fontos része lett. Ezidőtájt fő
tevékenysége a mikrohullámú spektroszkópia volt. 1964-ben Gamow korábbi
munkásságától függetlenül kidolgozta a mikrohullámú kozmikus
háttérsugárzás elméletét. Meghatározta az annak megfelelő hőmérsékletet,
a 2,7 kelvint. A sugárzást 1964-ben fedezte fel Penzias és Wilson. A
hatvanas években a gravitációs kölcsönhatás tanulmányozásával
foglalkozott, több nagyságrenddel javította meg Eötvös Loránd eredeti
mérésének pontosságát,

-----

41 éve, 1962. május 6-án hunyt el Edison PETTIT amerikai csillagász. A
Washburne főiskolán, majd a Yerkes Csillagvizsgálóban dolgozott. 1920 és
1955 között a Mt. Wilson Obszervatórium munkatársa volt. Fő
munkaterülete a Nap kutatása, a protuberanciák mozgásának vizsgálata
volt. Nagy statisztikus adatsorból - amelynek egyharmada Fényi Gyula
megfigyeléseiből állt - megállapította a protuberanciák mozgásának
szabályait. Később termoelektromos méréseket végzett, meghatározta a Nap
és egyes csillagok felszíni hőmérsékletét. Infravörös sugárzásméréseket
is végzett, és megállapította a holdfelszín hőmérsékletének a
megvilágítás szögétől való függését.

-----

131 éve, 1872. május 6-án született Willem de SITTER holland csillagász
(+ 1934). 1921-ben a leideni csillagvizsgálóban kiszámította a Nap
parallaxisát, 1927-ben a Jupiter holdjainak mozgásáról szóló elméletét
közölte. Kozmológiai munkássága tette széles körben ismertté nevét, Az
einsteini gravitációs téregyenletek megoldásait keresve 1917-ben
dolgozta ki az Univerzum tágulására vonatkozó elméletét.

-----

   
Kezdőlap | Levelezőlisták