MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3549

es vege...
Poisson-folt a Markuron?
Merkur átvonulás
atvonulas
Merkúr észlelés
Re: Merkur atvonulas
A Merkur atvonulasa
m31 halo
Merkur atvonulas
átvon.
Mit lattunk?


Dátum: 2003. május 7., 14:41
Feladó: Rácz Gergely --
Tárgy: Merkúr észlelés


Hahoy!
A Gyöngyösi Pherseaphe csillagászkör tagjaival a Merkúr
átvonulásának észlelését kb. 7 óra tájban kezdtük meg gy
öngyös
főterén.A megfigyelésben részt vettek:Viktor Csaba,Zsadan
Csaba,Kaszab Dénes,Kovács Attila,Rácz Gergely.A megfigyelés
bemutató jellegű volt.Két műszerrel folyt,az egyikkel/63/840-es Kep
ler
telementor,6 mm-es lencse/Kovács Attila és Zsadan Csaba kivetítést

végeztek,a kivetítőlapra berajzolva a Merkúr haladási vonalát.
Óramű
nem volt a műszeren,ezért kézi követéssel/a haladási vonal
berajzolásához egy napfoltot és a nap körvonalát használva
viszonyítási és beállítási pontnak/végezték a megfigyelés
t.Kaszab
Dénes és Rácz Gergely egy ugyanilyen műszerrel/63/(40-es kepler
telementor,6 mm-es lencse,Napszűrő:Brown napokulár+%-ös
ívheggesztőüveg,(0-as tubushossz,német szerelésű
állvány/szabadszemes megfigyelést végeztek óramű segítség
ével.
(Mindkét műszernél folyt a bemutató.)Több iskoláscsoport és a
z utcai
járókelők tekinthették meg az átvonulást.A járókelőket a
távcsövekhez
Viktor Csaba invitált,mivel sokan maguktól nem mertek volna
odajönni.Az átvonulás folyamán kb. 6-700 ember tekinthetett bele a

csillagászatba egy rövid időre.Az emberek többségének tetszett
a
látvány,de sokan kicsinek találták a Merkúr méreteit és hitet
lenkedtek.A
Merkúr látszó mérete a kivetítőlapon 1-1,5mm volt,a szabadszeme
s
észlelésnél pedig 3,5-4mm volt.Nemsokkal a kilépés előtt
felfüggesztettük a bemutatót,hogy a kilépésről megközelít
őleg pontos
időadatokat kaphassunk.Kilépési eggyesülés:12:28:10.Egyharmad
kilépett:12:29:30.A fél Merkúr kilépett:12:30:30.Teljes kilépés

megtörténte:12:32:05.A Merkúr kilépése után még egy-két é
rdeklődő
megnézte a napot,majd lassan összepakoltunk.Remélem
másnak,másoknak is ilyen sikeres és eseménydús volt a mai délel
őttje!

Amatőrcsillagász üdvözlettel:Rácz Gergely.
Ui:A cikket a Pherseaphe csillagászkör beleeggyezésével és kér
ésére
közöltem.
   
Kezdőlap | Levelezőlisták