MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3554

Evfordulok - majus 11.


Dátum: 2003. május 10., 17:37
Feladó: Piriti János --
Tárgy: Evfordulok - majus 11.


Május 11-én 79 esztendős Sir Anthony HEWISH angol rádiócsillagász.
Cambridge-ben tanult, a háború után ide tért vissza. 1961-ben lett tagja
a cambridge-i Churchill College-nak. 1969-től tartott rádiócsillagászati
előadásokat, 1971-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. 1977-től a Royal
Institute professzora. 1964-ben felfedezte a csillagközi anyagon történő
sugárzás-szóródást (szcintillációt). Az általa tervezett antennarendszer
és jelfeldolgozó berendezés segítségével újszerű rádióforrásokat,
pulzárokat fedeztek fel, amellyel a csillagfejlődés egyik lehetséges
végállapotának, a neutroncsillag állapotnak a vizsgálatához nyílt meg az
út.
1974-ben Ryle-lal megosztva fizikai Nobel-díjat kapott "az
apertúraszintézis eljárásának úttörő kidolgozásáért".

-----

132 éve, 1871. május 11-én született Frank SCHLESINGER amerikai
csillagász. (+ 1943) A Yerkes Obszervatóriumban a csillagok
parallaxisának fotografikus megállapításával foglalkozott. 150  ezer
csillag pontos adatait (pozíció, fényesség, sajátmozgás, stb.)
tartalmazó katalógust adott ki.

-----

47 éve, 1956. május 11-én hunyt el Walter Sydney ADAMS amerikai
csillagász. 1904-től a kaliforniai Mount Wilson Obszervatórium
munkatársa lett, 1923 és 1946 között igazgatóként tevékenykedett.
Legfontosabb eredményeit a spektroszkópia területén érte el. A
napfoltokat és a Nap tengely körüli forgását vizsgálta, több ezer
csillag sebességét és távolságát határozta meg színképelemzési
módszerrel, és jelentős eredményei voltak a bolygók légköri
összetételének vizsgálatában is. Tevékenyen részt vett a Palomar-hegyen
épülő obszervatórium ötméteres teleszkópjának tervezésében is.

-----

13 éve, 1990. május 11-én huinyt el BALÁZS Júlia (Detre Lászlóné) magyar
csillagász. 1933-tól a BP.-Svábhegyi Csillagvizsgáló munkatársa, ahol
bekapcsolódott a rövid periódusú (RR Lyrae, delta Cephei)
változócsillagok megfigyelésébe és feldolgozásába. A csillagok fényesség
ingadozásának nagyságának nagyságában és menetében fellépő változások
tanulmányozásával nemzetközi elismerést szerzett. Kimutatta, hogy az un.
Blazskó - effektus egyes csillagoknál ugrásszerűen változik. Tanulmányai
részben férjével, Detre Lászlóval közösen publikálta, a csillagvizsgáló
"Közleményeiben", valamint az Astronomische Nachrichten-ben.

(Magyarországi csillagászok életrajzi lexikona)

-----

132 éve, 1871. május 11-én hunyt el Sir John Frederick William HERSCHEL
angol csillagász, William Herschel fia. Főként kettőscsillagok
megfigyelésével és katalogizálásával foglalkozott. Ő kezdte el a
kettőscsillagok pályaszámításait is. Összesen 11 kötetben adta ki a
kettőscsillag-katalógusokat. 1864-ben pedig 5079 ködfoltot és
csillaghalmazt tartalmazó katalógust adott közre. 1834 és 1838 között a
déli égbolt feltérképezésével foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el
a fényképezés területén, tanulmányozta az ultraibolya sugárzást is.

-----

87 éve, 1916. május 11-én hunyt el Karl SCHWARZSCHILD német csillagász.
1900-ban a Német Csillagászati Egyesület gyűlésén a tér nem-euklideszi
jellegének lehetőségét vetette fel. 1901 és 1909 között a göttingeni
egyetem professzora volt, elektrodinamikai és optikai cikkeket
publikált. 1906-ban a csillagok sugárzás útján történő
energiatranszportját tanulmányozta. 1909-től a potsdami csillagvizsgáló
igazgatója volt. Az általános relativitáselmélet téregyenleteinek első
egzakt megoldását is megadta.

-----

317 éve, 1686. május 11-én hunyt el Otto von GUERICKE német fizikus.
1617 és 1628 között matematikát és természettudományokat tanult
Lipcsében, Jénában, Helmstadtban és Leidenben.
Elsősorban  a légnyomással kapcsolatos kísérleteiről és felfedezéseiről
ismert. Csillagászattal is foglalkozott, az elsők között állította, hogy
az üstökösök visszatérését ki lehet számítani.

-----

   
Kezdőlap | Levelezőlisták