MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3611

(Nem_csak)_Napészlelőknek
Napfogyatkozás képsorozat
Hold okkultáció
Mars
Hold_alakzatok_felbontása
EXTRA karbantartas


Dátum: 2003. június 12., 0:25
Feladó: Pápics Péter --
Tárgy: (Nem_csak)_Napészlelőknek


Tisztelt amatőrtársak!

Az elmúlt hetekben nem-igen bővült a
Napészlelő Csoprort honlapja, ami talán
azzal magyarázható, hogy a "webmaster"-
nek (nekem:-) különféle érettségi és
felvételi elnevezésű földi eredetű tényezők-
kel kellett "számolnia". Örömmel jelentem,
már csak a szóbeli érettségi áll előttem,
és az adódó szabadidőmben egy meteor-hullás
után sikerült időt szánnom a fent említett
adathalmaz bővítésére. Felkerültek a márciusi
és áprilisi észlelések, valaminta mai nap
folyamán még a szabadszemes észlelőlapot is
sikerült feltuszkolnom .pdf formátumban
(utóbbi sajnos nem tökéletes).

Ebben a melegben biztos mindenki a jó
hűvös (kevésbé elviselhetetlenül forró)
éjszakai észlelésekre vágyik, de ne
feledkezzünk meg a Napról sem. Mind
távcsöves mind szabadszemes észlelések
szempontjából érdekesnek nevezhetőek az
előttünk álló napok. A 0375-ös és 0380-as
aktív területek mindenképpen megérnének
egy pillantást (jobb esetben részletrajzot is).
Sajnos előbbi már lefordulóban van, és mire
ez a levél eljut a listára...

A legfontosabb, hogy észleljünk, ha lehet,
minél többet. Ágasváron találkozunk!

A honlap a http://nap.mcse.hu/ címen olvasható

Amcsillüdv: Pápics Péter (PSP)

Ui.: a rendszeres meteor-olvasóban felmerül
a kérdés, hogy ez a PSP miért nem észlel
mostanában, ha ennyire buzdít minket. Rá-
adásul változós névkódja is van, aztán ott
sem jeleskedik. Engedjék/jétek meg, hogy
előre válaszoljak. Napészlelés szempontjából
sajnos nincs megfelelő eszközöm. (A szabad-
szemes észlelésekre irányuló kérdésre nincs
mentségem). A változózást nagyon lelkesen
kezdtem még 2001-ben, és máig nagyon ér-
dekel a téma, de itt Pesten alig van olyan este,
amikor kinézek az égre, és nem leszek egyből
rosszul a fényszennyezéstől (ezért is voltam
nagyon szomorú, hogy a múlt évi ágasvári
tábort ki kellett hagynom).  Ezért próbálok
meg legalább annyit megtenni a mi szeretett
MCSE-nkért, hogy az interneten rendben tar-
tom első kedvenc témaköröm, a Napész-
lelés ügyes-bajos dolgait. Még egy gondolat,
főleg a nem fővárosi lakosoknak: nagyon
becsüljék/becsüljétek meg a fényektől leg-
alább részben mentes égboltot, és észlelje-
tek annyit, amennyit lehet, mert nekünk Bu-
dapestieknek csak otthonunktól távol ada-
tik meg saját galaxisunk megpillantása.
Személy szerint nekem Ágasváron az első
csillagfényes este mindig nagy ajándék, és
mindig félreteszem egy kicsit a 10x50-est,
hogy rácsodálkozzak a természet e hatal-
mas, sokak számára ismeretlen ajándékára.


   
Kezdőlap | Levelezőlisták