MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3637

Fw:_gamma_Vir_fedés!!!!!!
Evfordulok - julius 4.


Dátum: 2003. július 3., 22:55
Feladó: Piriti János --
Tárgy: Evfordulok - julius 4.


135 éve, 1868. július 4-én született Henrietta Swan LEAVITT amerikai
csillagász (+ 1921). 1892-ben a Radcliff Obszervtaórium munkatársa,
1902-től a Harvard Obszervatórium fotometriai osztályának vezetője volt.
1912-beli korszakalkotó felfedezése, hogy a delta Cephei típusú
csillagok fényváltozási periódusa és abszolút fényessége között
összefüggés van. Ezzel megteremtette az alapot a nagytávolságú
csillagászati távolságmérésekhez. Eredménye a 20. század legjelentősebb
csillagászati felfedezései közé tartozik. Munkája során több mint 2400
változócsillagot és négy nóvát is felfedezett.

-----

101 éve, 1902. július 4-én hunyt el Hervé Auguste Étienne Albans FAYE
francia csillagász (sz. 1814). A párizsi műszaki főiskola professzora,
majd a párizsi nemzeti obszervatórium igazgatója volt. Az asztrofizikai
kutatások egyik 19. századi elindítója volt. A termodinamika elméleti
eredményeit kísérelte meg a csillagászatban is alkalmazni. Új műszereket
is tervezett, a csillagászati fotográfiának és az elektronika
alkalmazásának úttörői közé tartozott. 1843-ban felfedezte a róla
elnevezett üstököst.

-----

93 éve, 1910. július 4-én hunyt el Giovanni Virgilio SCHIAPARELLI olasz
csillagász (sz. 1835). 1859-től a milánói csillagvizsgáló munkatársa,
1862-től igazgatója volt. Legfontosabb eredménye, hogy 1867-ben
rámutatott a meteorrajok és az üstökösök közti kapcsolatra.
Megállapította, hogy a Perseida meteorraj pályája az 1862 III jelű
üstökösével egyezik meg. 1877-ben részletes Mars-térképet készített.
Vékony egyenes vonalak hálózatát vélte felfedezni, melyek később számos
félreértésre adtak okot ("Mars-csatornák"). Bolygómegfigyelései közül
említésre méltó, hogy 1889-ben meghatározta a Merkur tengelyforgási
idejét (bár később ez hibásnak bizonyult), illetve még 1861-ben
felfedezte a Hesperia kisbolygót. Sok történeti tanulmánynak is szerzője
volt.

-----

16 éve, 1987. július 4-én hunyt el Bengt Georg Daniel STRÖMGREN dán
csillagász (sz. 1908). Az ötvenes években a Yerkes és a McDonald
obszervatóriumok igazgatója volt, ezután princetoni professzor volt.
Legismertebb eredményei a forró csillagok körüli ionizált gázfelhők
elméletére vonatkoznak.

-----

6 éve, 1997. július 4-én lépett be a Mars Pathfinder a Mars légkörébe.

-----

949 éve, 1054. július 4-én kínai csillagászok "vendégcsillagot" fedeztek
fel az égen, amely 23 napig a nappali égbolton is látszott...

-----

   
Kezdőlap | Levelezőlisták