MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #3888

Re: ---== CSILLA #3887 ==---


Dátum: 2003. december 15., 4:46
Feladó: Hódi Gyula --
Tárgy: Re: ---== CSILLA #3887 ==---


Benkő László írta:
>Re: ---== CSILLA #3886 ==---
>Elnézést az "ellen véleményért", de a fentiekre szoktam azt
mondani, hogy
>"ejnye"! Végre, éppen azt kellene tudomásul vennie a
"tudománynak", hogy még
>a "para" tudományok is, valamilyen megfigyeléseken alapulnak, és
csak igen
>ritkán "egyszeru agyszülemények". Azért, hogy olyan
megfigyeléseket,
>melyeket nem tudunk a jelenben megmagyarázni, még létezoek,
valósak, tények.
>Véleményem szerint, éppen az vinné a tudást elobbre, ha
minden megfigyelésre
>odafigyelnénk, és amit jelenleg nem vagyunk képesek
megmagyarázni, azt nem
>tagadnánk, mint tényt, hanem mernénk rá kimondani, hogy a
jelenlegi
>ismereteink nem elegendoek a "jelenség" egyértelmu
értelmezésére.

Kedves László, bár elismerem, a múltkori záró megjegyzésem
nem feltétlenül tartozott a közösségre, de nem hagyhatom szó
nélkül azt, hogy a paratudományokról én szót sem ejtettem.
Jómagam is őszinte híve vagyok annak, hogy egy tudós a lehető
legteljesebb mértékben legyen nyitott az általa vizsgált világ
jelenségeire és lehetőségeire. Ellenben a horoszkóp,
különösen pedig az a szenny, ami horoszkóp álnéven
napjainkban mindenhonnan a képembe csap, hitem szerint semmi
rokonságot sem mutat a tudományokkal. Itt nincsenek
megmagyarázatlan, sem megmagyarázott jelenségek, nincsenek
megfigyelések, nincsen semmi, amit a tudományos
megközelítésről vagy vizsgálatról az emberiség évezredek
alatt apránként kidolgozott, itt csak egy ősi homályba vesző,
ma már többszörösen túlhaladott világnézetre alapuló
elmélet van, önmagában, és önmagáért. Mi, akik a
csillagászat jelenségeiről és az azokat bemutató
Világegyetem léptékeiről többet tudunk, mint az
átlagműveltséggel rendelkező emberek, nem tekinthetünk
feltételesen tudományos elméletnek egy olyan algoritmust, amely
még a Föld körül forgó szférákhoz rögzített
égitestek uniformizált "hatásai" alapján kalkulál, primitív
megfigyelésekből szült posztulátumokra építve, csak azért,
mert a "tudomány" nem cáfolta tételesen ennek ostobaságát. A
tudomány, amennyire én tudom, azt sem cáfolja szóról szóra
haladva, hogy az elektromosság az ember testében keringő
"fluidum", egyszerűen egy alapjaiban más, a részletesebb
megfigyeléseknek jobban megfelelő új elméletet vett
használatba. A tudomány nyitottságát én nem úgy képzelem,
hogy ha ezek után valami szélhámos elővenné a
fluidum-elméletet, akkor azt illő komolysággal újra meg újra
meg kellene vizsgálni. Ha valaki a tévéképernyőn keresztül
gyógyít, percenként 380 forintért (plusz ÁFA), vagy egy, a
szimmetria gyermeki szeretetével sematizált ábrán a tanulatlan
emberek által átláthatatlan módon jeleket tologat (vagy,
amitől, programozóként, különösen begorombulok: ugyanezt a
csodás SZÁMÍTÓGÉP segítségével műveli, mert attól
hihetőbb), amögött egyelőre még elmaradt bármilyen, a
világ egyéb jelenségeivel kellő mértékben harmonizáló
elmélet felsorakoztatása, nem beszélve a minden jelenleg ismert
tudományos módszerrel hitelesített megfigyelésekről.
Elnézést kérek, de tőlünk, a csillagászat kedvelőitől
és gyarapítóitól szerintem elvárható lenne, hogy minden
ésszerű módon elhódítani, harcban elfoglalni próbáljuk a
területet a csillagászat fogalmaival, azokat minden értelem
nélkül kiragadva visszaélők hatalmas táborától, ha már
az állam, benne a közművelődés és a tudomány hivatalos
támogatói nem fáradnak ilyesmivel. Tudom, a csillagászati
ismeretterjesztés lankadatlanul zajlik, számtalan érdeme és
eredménye van, csak éppen a front nem akar mozdulni, úgy tűnik.
Talán a tűz kevés, ki tudja. Kimondatlanul is tudomásul veszem,
ha kell, hogy én vagyok túl radikális gondolkodású, de vajon
tényleg így van-e?

Üdvözlettel:  Hódi Gyula
   
Kezdőlap | Levelezőlisták