MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #4054

Észlelési_élményem
Erdekessegek a Jupiter korul


Dátum: 2004. április 2., 8:49
Feladó: Mizser Attila --
Tárgy: Észlelési_élményem


Észlelési élményem

A Magyar Csillagászati Egyesület Észlelési élményem címmel pályázatot ír
ki magyarországi vagy határon túli, 20 évesnél nem idősebb diákok részére.
A pályázaton jelenleg iskolába nem járó fiatalok is részt vehetnek.
A pályázat témaköre: Egy (vagy több) 2003. évi csillagászati
megfigyeléssel, vagy a megfigyelt csillagászati jelenség hátterével
kapcsolatos cikk készítése. A cikk legyen érthető a téma iránt érdeklődő,
de szakmai végzettség nélküli olvasó számára. Nem szükséges, hogy a cikk a
Meteorban rendszeresen megjelenő témaköröket érintse, feldolgozhat egyéb
érdekes és egyszerű jelenségeket is (pl. egy különleges naplemente, a
Nemzetközi Űrállomás megfigyelése, egy jelenség bemutatása a
nagyközönségnek, egy új okulár/távcső használata, hogyan segíti egy
csillagászati program az észlelésemet stb.). A pályaműnek mindenképpen
kapcsolódnia kell valamilyen csillagászati megfigyeléshez, ugyanakkor nem
szükséges, hogy a megfigyelés tudományosan hasznosítható legyen. A
megfigyelések lehetnek távcsöves, szabadszemes, fotografikus vagy
CCD-észlelések.
A cikk terjedelme legfeljebb 6000 leütés legyen, max. 3 ábrát
tartalmazhat. A szöveget és a képeket külön fájlban kell elküldeni,
elektronikus levélben. A pályázat szövegét rtf formátumban, a képeket gif
vagy jpg formátumban fogadjuk el. A szöveg és a képek fájlneveinek
tartalmazniuk a kell a beküldő teljes nevét ékezet nélküli formában. A
teljes beküldött pályamunka terjedelme ne haladja meg az 1 Mbyte-ot. A
cikk végén, az rtf fájlban fel kell tüntetni a szerző nevét, postacímét és
e-mail címét. Egy résztvevő csak egy pályaművet adhat be.
A pályamunkákat az   címre kérjük elküldeni, beküldési határidő
2004. május 20. A nyertes pályamunkákat a Meteor 2004/7–8. számában
közöljük.

Díjazás:
1. helyezés: 15.000 Ft + ingyenes részvétel az MCSE ágasvári ifjúsági táborán
2. helyezés: 10.000 Ft + WA nagylátómezejű okulár (Távcső Diszkont)
3. helyezés: könyvnyeremény 5000 Ft értékben


   
Kezdőlap | Levelezőlisták