MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #4155

vénuszátv


Dátum: 2004. június 11., 8:21
Feladó: Csaba György --
Tárgy: vénuszátv


Észleltük az átvonulást!

Észlelés helye: Veres Péter Gimnázium sportudvara
Budapest (Békásmegyer), Csobánka tér 7
Eszközök:
Telemator (óragépét nem használtuk), napfogyatkozás-néző
szemüveg, hegesztőüveg.
Időmérő: DCF 77
Észlelők: Donáth András, Szigeti Balázs, Bujtás Noémi (csilla
gász
szakköri tagok), valamint a szakkörvezető tanár (Csaba György G
ábor).

Az észlelés kivetítéssel történt. A kontaktusokat csak a fent e
mlített
észlelők nézték, próbáltuk mérni is. Az átvonulást az isk
ola tanulói és
dolgozói szervezetten, csoportonként megnézték. A szakköri tagok
és
a szakkörvezető minden csoportnak elmondta a tudnivalókat, beleértv
e
a jelenség magyar tudománytörténeti vonatkozásait (Hell, Sajnovic
s) is.
A részletek iránt érdeklődők figyelmét felhívták a szakkö
rvezető
cikkére, amely a Vénusz átvonulásról a National Geographic-ban je
lent
meg. Az átvonuló bolygót mindenkinek előbb szabad szemmel
(hegesztőüvegen, illetve fogyatkozás-néző szemüvegen át), maj
d
kivetítéssel mutattuk be. Szabad szemmel is majdnem mindenki
megtalálta a Vénusz apró pontocskáját a napkorongon. Az iskola
vezetése gondosan megszervezte a bemutatást, s végig figyelemmel
kísérte, hogy rendben, fegyelmezetten és pontosan történjék meg
.
A jelenséget összesen 19 tanár, 8 technikai dolgozó, 4 külső
érdeklődő
(szülő stb.) és 381 diák látta, összesen tehát 412 fő (né
v szerint
feljegyeztük).

A megfigyelés eredményei (UT-ben):
k1 5:20:44 (elég későn vettük észre a belépett Vénusz-korongo
t)
k2 5:33:16
k3 11:03:40-41-42 (a három észlelő 1-1-s eltéréssel adta meg)
k4 11:22:12-13 (de ez pontatlan, mert egy gomolyfelhő ekkor a Nap elé

lépett. A szakköri tagok szerint a kontaktus 15-20 s-mal, a
szakkörvezető szerint 5-6 s-mal később következhetett be).

Az átvonulás alatt végig, de főként amikor a Vénusz a napkorong
széle
felé járt, ahol a szélsötétedés miatt a háttér sötétebb
, látszott a
Vénusz légköre okozta fénygyűrű a sötét korong körül. K
ilépéskor
különösen szépen láttuk 11:01:35-től. A fekete csepp jelenség
ét mind
a belépéskor, mind kilépéskor megfigyeltük, kilépéskor elős
zör
11:01:16-kor kezdtük sejteni.


   
Kezdőlap | Levelezőlisták