MAGYAR CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - CSILLA LISTA ARCHIVUM #4357

241. Csillagaszati ko(szo)nyvismertetes


Dátum: 2004. november 8., 11:55
Feladó: Keszthelyi Sándor --
Tárgy: 241. Csillagaszati ko(szo)nyvismertetes


BOTH Előd, LUKÁCSI Béla szerk.
Magyar űrkutatás 1998. Beszámoló.

A borítót tervezte Horváth András.
Budapest, 1999. Magyar Űrkutatási Iroda, PESZTO Kft. 149
old.

Kiadta a Magyar Űrkutatási Iroda 1000 példányban.

A kiadvány a hazai űrkutatási szervezetek bemutatásával
kezdődik, majd a 11-32. oldalon egy terjedelmes tanulmány
következik: A magyar űrkutatás 1998. évi tevékenysége
címmel, sok szép színes fényképpel.

Színes fényképek oldják a kissé szárazabb hazai intézeti
beszámolókat (alapadatok, kutatók, tudományos tevékenység
és eredmények, nemzetközi együttműködés, egyéb
tevékenységek, publikációk) is.

Itt csupán a neveik felsorolására szorítkozunk: Földmérési és
Távérzékelési Intézet Távérzékelési Központ; Földmérési és
Távérzékelési Intézet Kozmikus Geodéziai Obszervatóriuma;
Eötvös Loránd Tudományegyetem Geofizikai Tanszék,
Űrkutató Csoport; Országos Meteorológiai Szolgálat Műholdas
Kutató Laboratórium; MTA Geodéziai és Geofizikai
Kutatóintézet; BME Mikrohullámú Híradástechnikai Tanszék
Űrkutató Csoport; Soproni Egyetem Földmérési és
Földrendezési Főiskolai Kar Térinformatikai Tanszék; Magyar
Geológiai Szolgálat Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai
Intézet FFO; Magyar Állami Földtani Intézet Kozmikus Anyag
Kutató Csoport; BME Felsőgeodéziai Tanszék; MTA KFKI
Részecske-és Magfizikai Kutatóintézete; MTA Csillagászati
Kutatóintézete; ELTE TTK és MTA X. Osztály Geonómia
Bizottság Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Kutatócsoport;
Magyar Honvédség Kecskeméti Repülőkórház; Magyar
Honvédség Központi Honvédkórház; Szent-Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetem Biokémiai Intézet; Semmelweis
Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézet; MTA
Pszichológiai Intézete Pszichofiziológiai Osztály; Debreceni
Orvostudományi Egyetem Kórélettani Intézete; Országos
"Johan Béla" Közegészségügyi Intézet Mikrobiológiai
Kutatócsoport; MTA TTKL Biofizikai Kutatólaboratórium; MTA
KFKI Atomenergia Kutató Intézet Űrelektronikai Csoport;
Miskolci Egyetem Anyagtudományi Intézet; MATÁV PKI
Távközlésfejlesztési Intézet; Távközlési Innovációs Rt.
Távközlési Kutatócsoport.

Keszthelyi Sándor (Köszö)
   
Kezdőlap | Levelezőlisták